Univerza v Mariboru bo po navedbah rektorja Igorja Tičarja kmalu začela z obnovo stavbe nekdanjega pljučnega dispanzerja v Tyrševi ulici v Mariboru.

Univerza v Mariboru bo po navedbah rektorja Igorja Tičarja kmalu začela z obnovo stavbe nekdanjega pljučnega dispanzerja v Tyrševi ulici v Mariboru. Tja nameravajo preseliti nekatere programe fakultete za zdravstvene vede, ki se trenutno sooča z veliko prostorsko stisko.
Univerza oziroma fakulteta za zdravstvene vede je stavbo na naslovu Tyrševa ulica 19 v Mariboru kupila v letu 2009. Stavba je bila zgrajena leta 1930 in je najprej služila kot zasebni sanatorij. Leta 1948 je bila nacionalizirana in mariborska občina je stavbo predala v uporabo Zdravstvenemu domu Maribor, ki jo je uporabljal kot pljučni dispanzer.
Čeprav je bila zgradba v letu 1959 adaptirana, je trenutno v zelo slabem stanju. “Potrebna je prenove in v njej ni možno izvajati dejavnosti,” so za STA povedali na univerzi.
“V skladu s potrjeno dokumentacijo na Upravnem odboru Univerze v Mariboru bo prenova potekala v dveh fazah. Prva faza obnove se bo pričela v letu 2016 in po planu zaključila v istem letu. Odvisna pa je od pridobitve dokumentacije. Druga faza obnove se bo začela, ko bo fakulteta za zdravstvene vede za to pridobila dodatna sredstva,” so pojasnili.
Prva faza projekta zajema spremembo namembnosti iz objekta za zdravstvo v objekt za izobraževanje ter notranjo obnovo v smislu najnujnejših gradbenih in obrtniških del. V drugi fazi pa se predvideva dokončno obnovo stavbe. Stroške obnove naj bi zagotovila fakulteta.
V prenovljeno stavbo bodo po načrtih preselili znanstveno raziskovalno dejavnost ter podiplomske magistrske in doktorski študijski program zdravstvene nege in zdravstva.
Obnova nekdanjega pljučnega dispanzerja je še eden v vrsti obnovitvenih projektov mariborske univerze v zadnjih letih. Konec lanskega leta so slovesno odprli obnovljeno secesijsko stavbo Baroničina hiša, ki je po novem namenjena raziskovalni in študijski dejavnosti fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI). Trenutno pa obnavljajo tudi prostore na Krekovi ulici, kamor naj bi še letos preselili študij arhitekture.
STA