V preteklih dneh so objave glede vpisa na Pedagoško fakulteto UM dvignile veliko prahu.

Mariborčanka Tyra Barada je v začetku meseca osvojila naslov svetovne prvakinje v taekwondoju, na evropskih igrah konec junija pa je v kikboksu osvojila srebrno in zlato medaljo, a so njene tekme bile ravno v času terminov preizkusa gibalnih sposobnosti, ki so pogoj za vpis na fakulteto.

Na študijskem programu športno treniranje mariborske Pedagoške fakultete, so zaradi tega za Tyro Barada vrata ostala zaprta, ker ni opravila testa gibalnih sposobnosti, so poročali nekateri slovenski mediji v preteklih dneh.

Na poročanje so se zdaj odzvali tudi na Univerzi v Mariboru. Po mnenju Univerze v Mariboru so z medijskimi objavami nekateri mediji skušali izsiliti diskriminatorno ravnanje univerze v postopku vpisa zaradi interesa in želje po vpisu na določen študijski program.

Na Univerzi v Mariboru v sporočilu za javnost pojasnili, da so za vpis na vse študijske programe v Republiki Sloveniji potrebni določeni pogoji in merila za izbiro, ter da mora prijavno-vpisni postopek potekati neodvisno od znanih imen in priimkov. Noben minister, predstavnik Olimpijskega komiteja Slovenije ali drugi nosilci javnih funkcij ne smejo vplivati na ta postopek. Kot so pojasnili na UM, zakon o varstvu osebnih podatkov prav tako ne dovoljuje, da bi se predstavniki univerze opredeljevali oziroma dajali izjave o posameznih kandidatih za študij, prav tako ne smejo to početi nosilci političnih funkcij.

Razpisana dva termina za opravljanje preizkusa

Ob tem so še sporočili, da je bil razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2023/2024 objavljen že februarja 2023, in to na portalu eVŠ ter spletnih straneh Univerze v Mariboru in Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Soglasje razpisu je dala tudi Vlada Republike Slovenije. Univerza v Mariboru tako ni avtonomna glede pristojnosti pri izvajanju razpisa za vpis, saj jo zavezuje Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu ter odločitve Vlade RS. To vključuje tudi časovnico prijavno-vpisnega postopka.

Iz Olimpijskega komiteja Slovenije so med drugim sporočili, da v primeru Tyre Barade verjamejo in pozivajo izbrano izobraževalno ustanovo, da prepozna potencial vrhunske športnice ter ji omogoči nemoten začetek pedagoškega procesa izbrane študijsko smeri.

Termini za preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti so bili objavljeni vnaprej in so se usklajevali z drugimi visokošolskimi zavodi v RS, da bi jih kandidati imeli možnost opravljati na vseh visokošolskih zavodih v Sloveniji. Preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti za vpis v študijski program 1. stopnje Športno treniranje Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je potekal 30. junija 2023 in nato še enkrat 8. septembra 2023, kar pomeni, da so imeli kandidati dva termina za opravljanje preizkusov.

Do 12. julija 2023 ni bila prejeta nobena prošnja s primernimi dokazili, kljub temu da so bili termini za preizkuse javno objavljeni že pet mesecev prej. Prav tako ni bila prejeta nobena ustrezna vloga za uskladitev terminov s priloženimi dokazili, kot je predvideno z razpisom, so v odzivu sporočili iz Univerze v Mariboru.

Ob tem so dodali, da ima kandidat v primeru neuspešnega prvega prijavnega roka možnost in obvezo oddati prijavo v okviru drugega prijavnega roka, pri čemer so pravila enaka kot v prvem prijavnem roku. Univerza odloča le na podlagi formalnih možnosti in na prošnjo kandidata za študij.

“Spremembe in izjeme niso predvidne”

Glede na željo po enakopravni obravnavi vseh kandidatov za vpis v študijski program 1. stopnje Športno treniranje Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, spremembe in izjeme pri preizkusih posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti niso predvidene. To je praksa, ki jo fakulteta sledi skozi leta izvajanja študijskega programa,” pravijo na UM.

Univerza v Mariboru si želi podpirati in privabiti čim več vrhunskih športnikov, vendar mora to storiti pod enakimi pogoji za vse potencialne kandidate. Kljub očitkom, da vrhunskim športnikom ni treba opravljati preizkusov posebnih nadarjenosti, menijo, da so ti preizkusi namenjeni tudi preverjanju, ali je posamezen kandidat sposoben za študij in poklic na tem področju, so še zapisali na univerzi.