Na Univerzi v Mariboru je danes potekal drugi krog volitev rektorja, zmagal je Zdravko Kačič.

Na Univerzi v Mariboru je danes potekal drugi krog volitev rektorja, ki ga je treba izvoliti po tistem, ko je bil dosedanji rektor Igor Tičar prisiljen predčasno zapustiti funkcijo zaradi odhoda v pokoj. Med štirimi kandidati sta se v prvem krogu prejšnji teden najbolje odrezala Zdravko Kačič in Žan Jan Oplotnik, ki sta danes znova pomerila moči.

Žan Jan Oplotnik, ki prihaja z ekonomsko-poslovne fakultete, je zadnja tri leta prorektor za finančne zadeve in po odhodu Tičarja vodi univerzitetne posle. Zdravko Kačič s fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko pa je bil prorektor za finančne zadeve v mandatu prejšnjega rektorja Danijela Rebolja, zdaj pa bo zasedel rektorski stolček.

Razlika je bila majhna

Rektorska kandidata sta dosegla naslednji rezultat: Žan Jan Oplotnik je prejel 48,12 %, Zdravko Kačič je prejel 51,88 % .Uradni rezultati volitev bodo predstavljeni v torek, 19.06.2018 na seji Senata Univerze v Mariboru.

Zdravko Kačič, rojen 22. maja 1961 v Mariboru, prihaja s fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), kjer je kot redni profesor zaposlen od leta 2003 in predava na študijskih programih elektrotehnike in telekomunikacij.

V obdobju med letoma 2011 in 2015, ko je univerzo kot rektor vodil Danijel Rebolj, je bil prorektor za finančne zadeve. Pred tem je bil prodekan za finančne zadeve na FERI, kjer je od leta 2010 tudi predstojnik inštituta za elektroniko in telekomunikacije. Leta 2013 je bil imenovan v delovno skupino za pripravo zakona o financiranju visokega šolstva pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Kot ključne točke svojega volilnega programa je navajal spodbujanje kulture dialoga, razvoj sistemskih rešitev za prenos znanja in tehnologij, krepitev sistema notranje evalvacije, zagotavljanje ustreznega položaja in vloge študentov pri odločanju, ureditev položaja nepedagoških delavcev in pripravo strategije razvoja univerze za obdobje do leta 2030.

Prvič volili po novem sistemu

Volitve so prvič potekale po novem sistemu, kar pomeni, da je bilo desetkrat več volilnih upravičencev kot na prejšnjih volitvah. V skladu z lanskimi spremembami statuta univerze namreč po novem volijo rektorja vsi zaposleni na univerzi in študenti, medtem ko so prej imeli to pravico le pedagoški delavci in del študentov.

A imajo njihovi glasovi različno vrednost. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci prispevajo 60 odstotkov glasov, študenti in ostali delavci pa po 20 odstotkov vseh glasov.