Mariborski mestni svet je na današnji seji soglašal s podelitvijo naziva častnega občana mesta pisatelju in dramatiku Tonetu Partljiču. Srebrni grb bo prejela infektologinja in epidemiologinja Jelka Helena Reberšek Gorišek, listino mesta Maribor pa ob 140-letnici ustanovitve mariborsko območno združenje Rdečega križa Slovenije.

Nagrajen za življenjsko delo

Kot je v obrazložitvi predloga zapisala komisija za priznanja in nagrade pod vodstvom Primoža Juharta, so Partljiča kot častnega meščana predlagali za življenjsko delo in zasluge, dosežene na področju pisanja, literature in aktivnosti na področju družbenega delovanja, s čimer je prispeval k prepoznavnosti in ugledu mesta v ožjem in širšem prostoru.

Pisatelj, dramatik, učitelj in politik Tone Partljič je med drugim dramaturg v Drami SNG Maribor, pozneje umetniški vodja v MGL, med leti 1990 in 1992 pa umetniški vodja v ljubljanski Drami. Leta 1990 je bil izvoljen za poslanca v republiško skupščino, dve leti pozneje pa tudi v prvo sestavo državnega zbora, v katerem je ostal vse do leta 2004.

Leta 1990 je bil izvoljen za poslanca v republiško skupščino, dve leti pozneje pa tudi v prvo sestavo državnega zbora, v katerem je ostal vse do leta 2004.

Partljič je slovenski dramatik, ki je komediji posvetil večino svojega pisateljskega talenta, je pa tudi mojster proze, pri čemer prevladujejo romani, krajša prozna dela ter zbirke črtic. Po mnenju komisije ne gre pozabiti niti njegovega prispevka k razvoju slovenskega filma, domačih nadaljevank in filmov, kjer se podpisuje kot scenarist pomembnih in odmevnih del, pogosto nastalih na podlagi njegovih, lastnih dramskih besedil.

Od sedemdesetih let je pomembno sooblikoval podobo festivala Borštnikovo srečanje kot član različnih odborov in žirij, med leti 2004 in 2009 pa je bil tudi njegov predsednik. Je odličen kronist slovenske stvarnosti, saj je avtor številnih strokovnih besedil, poročil, priznanj, ocen, spominov s področja gledališča, literature in kulture.

V zbirki ima že Prešernovo nagrado

Partljič je prejemnik številnih najvišjih priznanj in nagrad za umetniško ustvarjanje na področju literature in gledališča, med drugim je leto 2016 prejet tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, so še pojasnili v komisiji mestnega sveta.

Srebrni grb Reberšek Goriškovi

Srebrni grb na letošnji prireditvi ob prazniku mesta Maribor 19. oktobra bo prejela infektologinja in epidemiologinja Jelka Helena Reberšek Gorišek za prispevek pri dvigu zdravstvene kulture na področju svoje stroke. Vse do upokojitve leta 2012 je bila zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, nekaj časa je tudi vodila infekcijski oddelek.

Ves čas svoje kariere je bila mentorica številnim specializantom, organizirala je različne oblike izobraževanja s področja nalezljivih bolezni za zdravstveno osebje, aktivno je sodelovala pri organizaciji vseh epidemioloških ukrepov, se udeleževala številnih kongresov in simpozijev doma in v tujini, nato pa svoje znanje vnašala v pedagoški proces, v katerem je sodelovala kot predavateljica na mariborski visoki šoli za zdravstvene vede, pozneje pa tudi medicinske fakultete.

Listina mesta Rdečemu križu

Listina mesta Maribora bo letos pripadla mariborskemu območnemu združenju Rdečega križa ob 140-letnici ustanovitve organizacije v znak zahvale za pomoč prebivalstvu in lokalnim skupnostim pri lajšanju bremen.

Kot poudarja komisija, je omenjeno območno združenje drugo največje v Sloveniji in s svojim delovanjem pokriva območje mestne občine in enajstih okoliških občin s skupaj 188.000 ljudi. V sklopu prostovoljske mreže deluje 11.000 članov, na letovanja v Punat pa so doslej odpeljali že več kot 122.000 otrok.

STA