Doslej se je v projekt certificiranja vključilo prek 260 slovenskih podjetij in organizacij.

Slika je simbolična

Ekvilib inštitut je te dni podelil certifikate Družini prijazno podjetje 24 podjetjem, od tega sta dve podjetji prejeli osnovni, 22 pa polni certifikat. Podelitev je sovpadala z akcijo Dan Delo Družina, ko v inštitutu podjetja, organizacije in njihove zaposlene spodbujajo, da gredo pravočasno, torej po vseh oddelanih urah, domov.

Kot so sporočili iz Ekvilib inštituta, sta nova nosilca osnovnih certifikatov Družini prijazno podjetje Iskratel in Prva osebna zavarovalnica. Polne certifikate pa so prejeli Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dars, Elektro Celje, Elektro Maribor, Generali zavarovalnica, Grieshaber logistika, Mlekarna Celeia, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Sberbank banka, Skupina Kolektor, Splošna bolnišnica Jesenice, Terme Maribor, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča in Žale.

Pozitivni učinki usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja

Certifikat Družini prijazno podjetje je po pojasnilih inštituta princip organizacijskega upravljanja, “ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih”. Ti se, kot so zapisali, med drugim kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne pozitivne ekonomske učinke.

Do sedaj se je v projekt certificiranja vključilo že preko 260 slovenskih podjetij in organizacij. Ekvilib Inštitut sicer certifikat Družini prijazno podjetje podeljuje skupaj z ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti.