V MČ Nova vas menijo, da smetarska vozila uničujejo površine pločnikov na Kardeljevi. Na Snagi odgovarjajo, da jim drugačen način prevzema odpadkov ne preostane.

V naše uredništvo smo prejeli fotografije kako na Kardeljevi ulici smetarska vozila vozijo po pločniku. Bralec, ki je  želel ostati anonimen, nam je dejal: “Stanovalci se s tem ne strinjamo, ovirajo pešce, kolesarje. Bilo je sicer rečeno, da bo prišlo do sprememb. Na drugi strani so res nekaj napravili, da ne morejo vozila več na pločnik, pri naših blokih ostaja vse enako.”. Preverili smo kakšna je trenutna situacija in kdaj lahko tamkajšnji stanovalci pričakujejo spremembe.

Podana pobuda o postavitvi ovir

Mestna četrt Nova vas je že pred časom o problematiki obvestila Snago, prav tako so podali na Mestno občino Maribor pobudo o postavitvi ovir na omenjenih pločnikih. “Želeli smo, da tovorna vozila, katera so težja od 7,5 ton, ne bi vozila po kolesarski stezi in pločniku, saj s tem uničujejo površine. S tega razloga imajo oni cesto, s svojimi dejanji nezakonito posegajo v prostor, v katerem jim po zakonu ne pripada po pravilih cestnega prometa. Zato smo zadevo uredili na ta način,” nam je pojasnil predsednik sveta MČ Nova vas Vinko Virtnik. S tovrstno postavitvijo ovir pa so zagotovili polja hišnikom tamkajšnjim blokov. Ti imajo tako nemoten dostop do mest, kjer stojijo zabojniki za odpadke.

“Drugačen način prevzema odpadkov nam niti ne preostane”

Obrnili smo se na Snago, kjer so nam pojasnili: “Na eni strani Kardeljeve so urejena prevzemna mesta, kamor hišniki na dan odvoza odpadkov nastavijo posode in jih naše smetarske ekipe lahko prevzamejo na način, da ne oviramo niti tekočega niti mirujočega prometa. Na drugi strani pa te zadeve niso urejene in nam tako drugačen način prevzema odpadkov oz. praznjenja posod niti ne preostane.” Ob tem dodajo, da prevzemnih mest, kjer bi lahko uporabniki nastavili svojo posodo, ne morejo določiti na cesti, kjer poteka promet. Spremembe, ki so na eni strani že urejene, pozdravljajo, saj po njihovem mnenju takšna ureditev olajša njihovo delo.

“Zato so prevzemna mesta na pločniku, nemogoče pa je tudi, da bi naše ekipe iz pločnika posode zapeljale do ceste, kjer bi jih čakalo smetarsko vozilo, saj so parkirna mesta polna in posod, ki so večinoma velikosti 1.100 litrov niti ne spravimo mimo parkiranih vozil,” pojasni Petra Hercog iz Snage.

Spremembe še ta mesec

»Pločnik na vzhodni strani Kardeljeve je bil preplasten in hkrati tudi zavarovan s požarnimi konfini, da se prepreči vožnja po pločniku in prepreči nevarne situacije ter hkrati varujemo premoženje in preprečujemo nastajanje škode, ki bi nastala ob morebitnih vožnjah tovornih vozil,« pojasnijo na mariborski občini in napovedo, da bodo simetrično postavili stebričke, ki bodo omenjeno početje preprečevali. Tovrstna ureditev je planirana v sklopu preplastitve Kardeljeve ceste z ureditvijo avtobusnih postajališč v mesecu avgustu.