Projekt, ki stremi k reaktivaciji in sanaciji velikih opuščenih stavb, ki so izgubile svoj prvotni namen in so v slabem fizičnem stanju.

V prostorih oddelka za arhitekturo Univerze v Mariboru je potekala druga javna delavnica pod naslovom ”Oživitev degradiranega območja in stavbe KPD” – stavbnega kompleksa nekdanjega moškega zapora. Program je potekel v dveh delih. V prvem delu so študenti predstavili idejne projekte ureditve območja in stavbe ‘KPD’, ki so nastale v okviru rednega študijskega programa arhitekture pri prof. dr. Sitar in pod vodstvom montorja arhitekta Nussmuellerja.

Predstavitev je bila izvedena v okviru mednarodnega srečanja partnerskih mest projekta URBACT III – 2nd Chance (Druga priložnost za degradirane stavbne komplekse). V drugem delu delavnice so udeleženci v treh skupinah predebatirali predstavljene idejne projekte in iskali ideje za vsebinsko nadgradnjo na področjih kulture, gospodarstva in urbanizma.

Projekt zasnovan iz treh idejnih zasnov

”Kulturni center Maribor”

Za ta predlog je značilen poudarek na funkcionalni in oblikovni zasnovi notranjosti stavbe KPD, katere vsebinsko težišče je na različnih kulturnih dejavnostih, med katerimi izstopata zasnova mestne knjižnice in center sodobnega plesa z večnamensko dvorano. Okoliški prostor bi preuredili v park s paviljoni in parkiriščem v podzemni etaži.

”Tržna pot”

Ta rešitev se opira na obstoječi program nakupovalnega središča Europark. S povezavo preko zastekljene pasaže oblikuje potezo tržne osi, ki povezuje Europark s KPD in preko zelenih površin vodo v nov trgovski objekt. V južni del območja umešča novo poslovno-stanovanjsko stolpnico, ki skupaj s stolpnico mariborske bolnišnice tvori simbolno podobo mestnega portala.

”Otok prebujenja”

Študentska rešitev v tem primeru predvideva povezavo območij nad poglobljeno mestno vpadnico s ploščadjo in tako ustvari novo zeleno središče. Stavbi KPD doda uporabne površine v dveh etažah pod ploščadjo, nanjo pa umesti nove vsebine dvorane in odprtega prizorišča.

Stavbni kompleks nekdanjega moškega zapora ”KPD” je bil zgrajen okoli leta 1885 kot tipična peterokraka zgradba, ena najbolj modernih na tedanjem Avstro-Ogrskem območju. Sedaj je več kot 60 odstotkov stavbe prazne in je v zelo slabem, razpadajočem stanju.

Druga priložnost – Prebujanje ‘spečih velikanov’

Projekt stremi k reaktivaciji in sanaciji velikih opuščenih stavb, ki so izgubile svoj prvotni namen in so v slabem fizičnem stanju, vendar bi s celovito revitalizacijo lahko predstavljale velik potencial za trajnostni razvoj soseske in celotnega mesta. Maribor se v okviru tega projekta osredotoča na dva objekta, to sta stavba nekdanjega zapora ‘KPD’ in osrednja stavba Železničarske kolonije.

Za projekt odgovorni mnogi

Pod vodstvom odgovorne vodje študentskega projekta izr. prof. dr. Metke Sitar in mentorstvom Wernerja Nussmüllerja so ob pomoči asistentke Nataše Šprah študenti Blaž Flisar, Mina Gutovič, Peter Klement, Nastja Klinc, Mihaela Kočila, Nuša Korošak, Lea Korošec, Gregor Kurbos, Katja Nežmah, Ivan Pićurič, Jaka Potočnik, Sandi Premrl, Jure Sakelšek, Dorian Šipoš, Žan Silovšek, Gregor Vida in Nives Žagart pripravili raznolike ideje, ki so jih združili v prej omenjene tri različne usmeritve oz. idejne projekte. Skupna sta jim celostni pristop k oživitvi stavbe ter njeno povezovanje z okoliškim mestnim tkivom.