Trojiška cerkev, kot je ugotovil statik, je konec decembra zaradi potresa na Hrvaškem toliko poškodovana, da podobnega potresa ne bi več prenesla. Potrebna bo celovita sanacija objekta, za kar potrebujejo od 500 do 800 tisoč evrov.

Poročali smo, da je bila v decembrskem potresu, ki je prizadel Petrinjo na sosednjem Hrvaškem, poškodovana tudi cerkev v Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Gre za veliko baročno cerkev s tremi zvoniki, ki ima dozidano obsežno samostansko poslopje. Kot so sporočili iz tamkajšnje župnije, si je pred dnevi cerkveni objekt ogledal statik in načrtovalec elaborata za sanacijo cerkve iz leta 2002 Matjaž Kodek iz podjetja Costa. Ugotovil je, da je cerkev zaenkrat še statično varna, vendar, kot so zapisali na župnijski spletni strani, podobnega potresa ne bi več prenesla.

Pri ogledu so še sodelovali predstavnika Saning inženiringa iz Kranja, ki je pred leti utrdil in povezal zvonika, župan občine Sveta Trojica David Klobasa, nadzornik, arhitekt, inženir in svetovalec, organist Andrej Dvoršak in p. Boris Markež; skratka tisti, ki so že sodelovali pri sanaciji zvonikov leta 2003.

Potreben bo celovit pristop k sanaciji cerkve

Končna ugotovitev je bila, da bo potreben celovit pristop k sanaciji cerkve, kar bodo opravili na osnovi prej omenjenega elaborata . “Cerkev bo potrebno povezati z jeklenimi vrvmi, sanirati razpoke, restavrirati poškodovane freske, utrditi zemljišče z obnovo stopnic in odvodnjavanje meteornih voda,” je pojasnil trojiški župnik p. Bernard Goličnik.

Cerkev bo potrebno povezati z jeklenimi vrvmi, sanirati razpoke, restavrirati poškodovane freske, utrditi zemljišče z obnovo stopnic in odvodnjavanje meteornih voda.

Poškodbe na cerkvi so ocenili tudi predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Maribora. “Obljubili so nam soglasja, ki jih potrebujemo za prijavo na državne razpise za denarno pomoč,” nam je povedal p. Goličnik in dodal: “Zdaj se prijavljamo na te razpise. Gre za razpis ministrstva za kulturo, pri katerem moramo vlogo oddati do 9. februarja, in še za dva druga razpisa. Pri tem računamo na evropska sredstva, pomagala nam bo tudi Občina, prav tako frančiškanska provinca, nekaj denarja pa bomo zagotovili  sami. Ob tem moramo narediti še popis poškodb na cerkvenem objektu.”

Za sanacijo cerkve bi potrebovali od 500 do 800 tisoč evrov

Po nekaterih ocenah bi za sanacijo cerkve potrebovali od 500 do 800 tisoč evrov.

Počilo je na dveh mestih, na srečo pa razpoka ni prebila stropa, poškodovala pa je omet in freske. Zdaj moramo ta novi del cerkve z jeklenimi vrvmi povezati s starim delom.

Po Goličnikovih pojasnilih je najbolj prizadet prizidek cerkve: “Cerkev je bila grajena v dveh obdobjih. Prvi del leta 1640, drugi del pa je bil dozidan leta 1740. In ta del med zvonikoma je utrpel največje poškodbe. Počilo je na dveh mestih, na srečo pa razpoka ni prebila stropa, poškodovala pa je omet in freske. Zdaj moramo ta novi del cerkve z jeklenimi vrvmi povezati s starim delom.”