Na delovnem posvetu v Sveti Trojici, ki je potekal na vrtu nad samostansko kletjo, so sodelovali predstavniki infrastrukturnega ministrstva, DARS-a in direkcije za infrastrukturo ter župani slovenjegoriških občin. Govorili so o odprtih infrastrukturnih projektih v posameznih občinah.

Danes je v Sveti Trojici v Slovenskih goricah potekal delovni sestanek okoliških županov z državnim sekretarjem na Ministrstvu za infrastrukturo Alešem Miheličem, direktorico Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Ljiljano Herga in članom uprave DARS-a Boštjanom Riglerjem na temo odprtih projektov v občinah vabljenih županj in županov. Napovedan je bil tudi obisk ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, ki pa v Sveto Trojico zaradi drugih obveznosti ni prišel, se je pa zbranim oglasil preko zoom-a.

Delavnega sestanka so se ob županu gostitelju, trojiškem županu Davidu Klobasi, udeležili župani občin Lenart, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in županji Mestne občine Ptuj in občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

Govorili so tudi o izgradnji severne lenarške obvoznice

Na delovnem posvetu, ki se ga je udeležil tudi državni poslanec Franc Breznik, so govorili o infrastrukturnih cestnih projektih v posameznih občinah, med katerimi je zagotovo največji izgradnja severne lenarške obvoznice. Glede slednje je župan občine Lenart mag. Janez Kramberger poudaril: »Danes smo dobili zagotovilo, da je tisti del navezovalne ceste v smeri iz Ovtarjevega krožišča do novega krožišča, ki ga bomo zgradili  na cesti Lenart – Sveta Ana, tako daleč, da lahko gre v projektiranje in odkup zemljišč. Tako se lahko konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta nadejamo te gradnje.”

Danes smo dobili zagotovilo, da je tisti del navezovalne ceste v smeri iz Ovtarjevega krožišča do novega krožišča, ki se bo zgradilo na cesti Lenart – Sveta Ana, tako daleč, da lahko gre v projektiranje in odkup zemljišč. Tako se lahko konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta nadejamo te gradnje.

“Ostali del pa umeščamo v prostor. Želimo si, da te dokumente zložimo do jeseni, tako da bomo lahko o tem dokumentu v drugi polovici leta odločali na občinskem svetu. Tako bodo izpolnjeni pogoji za projektiranje in graditev preostalega dela navezovalne ceste.«

David Klobasa: Pogovarjali smo se o skupnih projektih

Župan občine Sveta Trojica David Klobasa je poudaril, da odlično sodelujejo tako z infrastrukturnim ministrstvom kot tudi z DARS-om. “Glede na to, kar smo slišali na današnjem posvetu, vidim, da bodo naši veliki projekti zaključeni v letu 2022. Projekt semaforjev na izvozu iz avtoceste v Sveti Trojici bo zaključen najkasneje oktobra letos, glede obeh krožišč – Kmetec in Grič prehajamo v odkup zemljišč, tako da računam, da bomo z gradbenimi deli začeli že konec tega leta, zaključek pa v letu 2022.”

Projekt semaforjev na izvozu iz avtoceste v Sveti Trojici bo zaključen najkasneje oktobra letos, glede obeh krožišč – Kmetec in Grič prehajamo v odkup zemljišč, tako da računam, da bomo z gradbenimi deli začeli že konec tega leta, zaključek pa v letu 2022.

Pomembno se mi zdi predvsem to, da se na takšnih delovnih sestankih pogovarjamo o skupnih projektih, ki so pomembni ne le za našo občino, ampak za regijo kot tako.”

Prekategorizacija malečniškega mostu še ni bila izvedena

Državnega sekretarja Aleša Miheliča smo vprašali, kdaj lahko pričakujemo začetek sanacije državne ceste skozi Malečnik in malečniškega mostu, ki je, kot je znano, v zelo slabem stanju. Pojasnil je: “Glede malečniškega mostu imamo težavo, ker še ni bila izvedena prekategorizacija, torej še ni v pristojnosti države. V prihodnjih mesecih bomo uredili tisto, kar lahko, torej semaforizacijo na odseku ceste pri mostu, potem pa v nadaljevanju sledi prenos oziroma prekategorizacija ter seveda priprava dokumentacije ter ustrezna obnova.”

Glede malečniškega mostu imamo težavo, ker še ni bila izvedena prekategorizacija, torej še ni v pristojnosti države. V prihodnjih mesecih bomo uredili tisto, kar lahko, torej semaforizacijo na odseku ceste pri mostu, potem pa v nadaljevanju sledi prenos oziroma prekategorizacija ter seveda priprava dokumentacije ter ustrezna obnova.

Zavedamo se, da je ta odsek še kako potreben prenove, ker je zares v slabem stanju, vendar je najprej potrebno izvesti vse potrebne procedure, šele nato bo lahko država investirala v to infrastrukturo. Za prekategorizacijo imamo trenutno več vlog iz cele države, kar bo posledično pomenilo velik vpliv na državni proračun, tako da iščemo rešitve.”