Dobršen del optičnega omrežja je v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah zgradil Telekom, od sredine marca pa so na terenu izvajalci projekta RUNE.

V občini Sveta Ana je družba Telekom pred približno petimi, šestimi leti začela z izgradnjo optičnega omrežja. Kot so nam sporočili iz občinske uprave, so v tem trenutku z optiko bolj ali manj pokriti zaselki Ledinek, Dražen Vrh – del, Rožengrunt in Lokavec. Ob omenjenih pa tudi Froleh, Zgornja Bačkova, Sveta Ana, delno Kremberk in Krivi Vrh. “Na navedenih območjih je optiko izgradila družba Telekom,” nam je povedala Renata Trajbar Kurbus, direktorica anovske občinske uprave.

Vključeni so tudi v projekt RUNE

S sosednjo občino Benedikt so pri izgradnji optičnega omrežja sodelovali pri pokrivanju naselja Zgornja Bačkova, hkrati pa so vključeni tudi v projekt RUNE, s katerim bodo optiko zagotovili še v ostalih naseljih. “Izvajalci projekta RUNE so pričeli z izgradnjo omrežja v sredini meseca marca. Začeli so v naseljih Žiče, Kremberk, Krivi Vrh, v tem času so v naselju Zgornja Ščavnica.”

Izvajalci projekta RUNE so pričeli z izgradnjo omrežja v sredini meseca marca. Začeli so v naseljih Žiče, Kremberk, Krivi Vrh, v tem času so v naselju Zgornja Ščavnica.

“V projektu RUNE se končne trase prilagajajo situaciji in potrebam na terenu,” še pravi Trajbar Kurbusova in dodaja: “V načrtu ni vzpostavitve WI-FI točk.”