Po zaključku kolesarske poti ob regionalni cesti bodo v tem letu v občini Sveta Ana zgradili in uredili 9,5 kilometrov kolesarskih povezav.

Občina Sveta Ana je v teh dneh zaključila izgradnjo kolesarskih povezav v delu, kjer je sama nosilka investicije. Odprto ostaja gradbišče državne kolesarske poti ob regionalni cesti Lenart- Trate, katere del poteka tudi preko anovske občine in gradnjo katere vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Zgrajene kolesarke čakata še komisijski pregled in predaja v uporabo in promet.

Po zaključku kolesarske poti ob regionalni cesti bodo v tem letu na Sveti Ani zgradili in uredili 9,5 kilometrov kolesarskih povezav. V tem času so že končali z deli na kolesarki na vstopni cesti na Sveto Ano. Dela vzporedno potekajo še na obnovi regionalne ceste, zaključena bodo še v letošnjem letu. “Izvajalci že izvajajo zaključna dela. Položen je prvi kilometer grobe asfaltirane prevleke od skupno treh predvidenih,” nam je pojasnil župan občine Sveta Ana Martin Breznik. Cesta na relaciji Žice – Sveta Ana, kjer so izvajali sanacijo plazu v Zgornji Ročici, je že prevozna. Prevozne so tudi vse občinske ceste, ki so jih prizadeli nedavni plazovi.

Površine v območju šole so na novo označene

Občina je ob tem ob kolesarski poti od križišča pri BB baru do doline Ščavnice obnovila tudi lokalno cesto in zgradila novi most na lokalni cesti pri mlinu Rožman ter tako celovito obnovila infrastrukturo povsod tam, kjer je potekala gradnja kolesarskih cest.

Novo podobo ima tudi središče Svete Ane, kjer so poskrbeli za novo prometno ureditev in posebej označene površine v območju šole.

Od skupnih 9 in pol kilometrov kolesark je zgolj odsek čez naselje Sveta Ana označen kot skupna površina za kolesarje in avtomobilski promet, povsod drugod gre za fizično ločeno kolesarsko pot od ostalih površin, kar tako zagotavlja kvalitetno in varno povezavo, ki jo bodo lahko uporabili tudi pešci.