Poleg tega da v občini Sveta Ana pod vodstvom župana Silva Slačka skrbijo za ceste, kanalizacijo, športno dvorano in ostalo potrebno infrastrukturo, imajo tudi poseben model nakupa stanovanj.

Občina Sveta Ana je samostojna od leta 1998. Prvih osem let je občino vodil Bogomir Ruhitel, od leta 2006 pa je na tem mestu sedanji župan Silvo Slaček. Prva večja vlaganja občine so bila povezana s prvo evropsko perspektivo, v okviru katere je Evropa takrat še financirala izgradnjo in obnovo cest. »V tistem času smo asfaltirali ogromno cest, tudi nekatere večje rekonstrukcije, kot je na primer odsek Benedikt – Sveta Ana ali Sveta Ana – Žerjavci,« je pojasnil župan Silvo Slaček.

S pomočjo evropskih sredstev so se lotili gradnje kanalizacije in čistilnih naprav

Potem ko država ni več financirala cestnih projektov, so se na Sveti Ani usmerili v izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav: “Najprej smo zgradili čistilno napravo in kanalizacijo v Lokavcu, kasneje v Ledineku, na koncu pa še v občinskem središču. Ta dela, zgradili smo tri čistilne naprave in 30 kilometrov kanalizacijskega omrežja, so skupaj trajala okoli osem let. V tem trenutku je tako na javno kanalizacijsko omrežje priključenih že od 300 do 400 gospodinjstev, kar je že blizu polovice vseh gospodinjstev v občini.”

Ko se bodo na te velike kanalizacijske sisteme priključili vsi, bo kanalizacijsko pokritih že blizu 60 odstotkov vseh gospodinjstev, za ostale pa že 12 let sofinanciramo individualne čistilne naprave.

“Ko se bodo na te velike kanalizacijske sisteme priključili vsi, bo kanalizacijsko pokritih že blizu 60 odstotkov vseh gospodinjstev, za ostale pa že 12 let sofinanciramo individualne čistilne naprave. Teh imamo zgrajenih že okoli 50 do 60. Ocenjujem, da imamo v tem trenutku na kanalizacijski sistem priključenih že okoli 60 odstotkov gospodinjstev. Odpadne vode torej že čistimo.”

Eden največjih projektov je bila obnova osrednjega trga

Evropska sredstva so sicer v anovski občini koristili še za nekatere druge projekte; za ureditev osrednjega trga, ureditev centra Lokavca, za urejanje spomeniško zaščitenih objektov, za Postičevo pot, vinogradniški muzej, Grafonževo domačijo, za evangeličansko pokopališče in še bi lahko naštevali.
Ena največjih pridobitev je prav obnovljen trg v središču Svete Ane. Gre za projekt iz leta 2015/16, ki je bil financiran iz programa razvoja podeželja. “Sredstva smo takrat pridobili za namen ureditve tako imenovane kmečke tržnice. Trg se za ta namen še vedno uporablja, zlasti ob večjih prireditvah – ob občinskem prazniku in drugih praznovanjih (martinovanje, velikonočni in božični prazniki, …). V okviru tega projekta smo kupili tudi stojnice, istočasno pa uredili še državno cesto skozi trg, zgradili pločnike in postavili cestno razsvetljavo.”

V okviru tega projekta smo kupili tudi stojnice, istočasno pa uredili še državno cesto skozi trg, zgradili pločnike in postavili cestno razsvetljavo.

“Med obiskovalci je še posebej priljubljen pokriti del tržnice, kjer stoji stara lesena preša, ki služi predvsem kot razgledna ploščad. Od tam se ob lepem vremenu vidi celo Donačko goro, Boč, Mariborsko in Ribniško Pohorje, Kope, Kozjak, avstrijske Alpe. Ob gradnji smo za namen širitve trga odkupili del stare zgradbe vinotoča, ki ga je potem družina Polič postavila na novo, pri tem pa so obdržali spodnje kleti, ki se deloma nahajajo pod razgledno ploščadjo. Ob rekonstrukciji državne ceste smo napravili podhod, ki zdaj služi kot prehod iz kleti neposredno v vinograd in obratno,” je še razložil anovski župan.

Veliko so vlagali tudi šolske in športne objekte

Ves čas so na Sveti Ani vlagali tudi v šolske objekte. Leta 2008 so ob sofinanciranju šolskega ministrstva začeli z gradnjo nove športne dvorane in prizidka vrtca k šoli, pred tem je namreč vrtec z dvema oddelkoma deloval na drugi lokaciji. “To je bil eden prvih ključnih projektov, ki smo ga na Sveti Ani res potrebovali. Pridobili smo tudi nova parkirišča, ki smo jih uredili na strehi športne dvorane, ki je v celoti vkopana v zemljo. V ta šolski del smo v letih 2008/2009/2010 vložili zagotovo 3,5 milijone evrov.”

S tem smo uredili vrtec, športno dvorano, kasneje pa smo še, prav tako iz pridobljenih evropskih sredstev, obnovili fasadi in strehi na šolah na Sveti Ani in v Lokavcu.

“S tem smo uredili vrtec, športno dvorano, kasneje pa smo še, prav tako iz pridobljenih evropskih sredstev, obnovili fasadi in strehi na šolah na Sveti Ani in v Lokavcu. V obeh objektih smo zamenjali tudi stavbno pohištvo. Kasneje smo uredili še moderno športno igrišče pod šolo in še bi lahko našteval,” še pravi župan Silvo Slaček.

Na Krivem Vrhu zgradili že dva večstanovanjska objekta

Kot velik uspeh v anovski občini štejejo vlaganja v stanovanjsko gradnjo. Gradbeništvo Bernjak je namreč v naselju Krivi Vrh zgradilo že dva večstanovanjska objekta, ki sta že polno zasedena. Sedaj čakajo na gradbeno dovoljenje še za tretjega, v katerem bo tudi več kot 20 stanovanj. Nekaj stanovanj je medtem občina uredila tudi nad kulturnim domom. “Ko bo ta gradnja zaključena, bomo lahko dejali, da smo v zadnjih letih na Sveti Ani pridobili okoli 60 novih stanovanj, kar je za nas velika pridobitev.”

Interes za stanovanja je zelo velik, občina pa v teh večstanovanjskih objektih vedno odkupi dve, tri stanovanja in jih potem ponudi mladim družinam. Damo jim možnost, da po treh letih ta stanovanja odkupijo, s tem, da se že plačana najemnina šteje kot del kupnine.

“Interes za stanovanja je zelo velik, občina pa v teh večstanovanjskih objektih vedno odkupi dve, tri stanovanja in jih potem ponudi mladim družinam. Damo jim možnost, da po treh letih ta stanovanja odkupijo, s tem, da se že plačana najemnina šteje kot del kupnine. To je stimulativno zlasti za tiste mlade, ki šele začenjajo z redno službo in na začetku še ne morejo najeti kredita za nakup stanovanja. To prakso bomo obdržali tudi v prihodnje, saj se je pokazala za dobro. Na ta način nam je lani uspelo po več letih stagniranja oziroma minimalnega zmanjševanja prebivalstva demografsko krivuljo obrniti navzgor. V tem trenutku imamo okoli 2 tisoč 300 občanov.”

Ko bomo sprejeli novi Občinski prostorski načrt, s katerim bomo zagotovili večje zazidalno območje, bomo v gradnjo stanovanjskih hiš vključili investitorja, ki je že pokazal interes za gradnjo več hiš.

Ob tem se je občina v zadnjih letih nekoliko bolj intenzivno vključila v nakupe posameznih zemljišč, ki jih potem ponujajo za gradnjo individualnih stanovanjih hiš: »Nekaj zemljišč smo odkupili od naše župnije, nekaj smo jih pridobili še z nakupom manjše kmetije. Kupci zanje se že pojavljajo. Ko bomo sprejeli novi Občinski prostorski načrt, s katerim bomo zagotovili večje zazidalno območje, bomo v gradnjo stanovanjskih hiš vključili investitorja, ki je že pokazal interes za gradnjo več hiš. Območje za prvo organizirano naselje na Sveti Ani v velikosti okoli 3 hektarje je predvideno na lokaciji nekdanjega Lovskega hrama Moleh

Vrtec bodo razširili z dvema dodatnima igralnicama

Na občini so prepričani, da se bo v prihodnjih letih zaradi pozitivnih demografskih trendov povečevalo tudi število rojstev. Zato so že v lanskem letu pristopili k izgradnji dveh dodatnih igralnic v 6-oddelčnem vrtcu. »Skupaj bo po izgradnji na voljo 7 igralnic, prostor, kjer je zdaj igralnica, pa bomo lahko vrnili šoli in na ta način, vsaj za zdaj, tudi tam rešili prostorsko stisko. Pri tem pa je potrebno povedati, da smo vsa ta leta sprejeli prav vse otroke, ki so jih starši želeli vpisati v vrtec. Nikogar nismo zavrnili, še več, sprejemamo celo otroke iz okoliških občin.«

Posebnost občine je v tem, da ima poleg matične šole tudi podružnično v naselju Lokavec. Kot pravi župan, je njeno delovanje za zdaj še upravičeno, saj je bilo v podružnico v lanskem letu vpisanih pet novih otrok, še večji vpis pa pričakujejo v prihodnjih letih.

Posebnost občine je v tem, da ima poleg matične šole tudi podružnično v naselju Lokavec. Kot pravi župan, je njeno delovanje za zdaj še upravičeno, saj je bilo v podružnico v lanskem letu vpisanih pet novih otrok, še večji vpis pa pričakujejo v prihodnjih letih, saj je tudi tam na voljo večje zazidalno območje, kjer stoji že šest novih stanovanjskih objektov, ki so jih v glavnem zgradile mlade družine. »V omenjenem naselju v Lokavcu je mogoče zgraditi še 13 hiš, naselje pa lahko še razširimo. Tam deluje tudi en kombiniran oddelek vrtca, kar se mi zdi zelo pomembno, saj na tak način kraj živi. Lahko bi dejali, da Lokavec predstavlja drugo manjše občinsko središče Svete Ane, ki je prvotno delovalo kot krajevna skupnost, ob ustanovitvi občine pa sta se obe krajevni skupnosti združili v samostojno občino.«

Velika želja je enota doma starostnikov

V prihodnjih letih želijo na Sveti Ani več pozornosti nameniti tudi starejši populaciji. Zanje so sicer v športnem centru pod šolskih igriščem, ki služi za vse generacije, postavili rusko kegljišče, v zadnjem času pa si intenzivno prizadevajo za gradnjo enote doma starostnikov. Slaček pojasnjuje: “V enoti predvidevamo 37 postelj, kar bi bilo po mnenju strokovnjakov za naš kraj dovolj. Ker samostojen dom v naši občini ne bi bil rentabilen, želimo urediti enoto oziroma podružnico kakšnega večjega doma starostnikov. V zvezi s tem smo že vodili določene razgovore s pristojnim ministrstvom. Tako bomo skušali priti v paket državnega financiranja manjših domov, ki se nakazuje z evropskimi sredstvi, druga možnost pa je, da bi lahko občine v okviru nove perspektive za te namene kandidirale za evropska sredstva. Za enoto doma starostnikov, ki bi ga lahko zgradili v neposredni bližini športne dvorane, imamo že projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Pred tremi leti smo glede ureditve dislocirane enote podpisali pismo o nameri z Domom Danice Vogrinec, ki sicer na območju celotne Upravne enote Lenart izvaja program pomoči na domu.”

V enoti predvidevamo 37 postelj, kar bi bilo po mnenju strokovnjakov za naš kraj dovolj. Ker samostojen dom v naši občini ne bi bil rentabilen, želimo urediti enoto oziroma podružnico kakšnega večjega doma starostnikov.

“Po mojem mnenju je to projekt, ki bi ga v naši občini morali realizirati. Dolžnost lokalne skupnosti je namreč, da poskrbi za vse generacije; za najmlajše v vrtcu s primernimi igrali, za nekoliko večje, ki potrebujejo športna igrišča in druge javne objekte, ter tudi za starejše, za katere zaenkrat financiramo le program pomoči na domu. Kar pa zadeva starejše občane, ki že 70 ali 80 let živijo v domačem kraju, pa menim, da ni primerno, da jih namestimo v nek dom v popolnoma drugi občini z veliko posteljami, saj to zanje pomeni prevelik šok. Moja vizija je vedno bila, da je potrebno tudi to generacijo ljudi zadržati doma, tam, kjer se dobro počutijo, kjer imajo svoje otroke in vnuke in tam, kjer poznajo ljudi. Res pa je, da lokalna skupnost glede tega ne more veliko narediti; lahko sicer poskrbimo za zemljišče, za projektno dokumentacijo, potrebna soglasja, pomagamo pri zapiranju finančne konstrukcije, seveda v okviru svojih zmožnosti. Občina sama pa si gradnje doma starostnikov v vrednosti 5 milijonov evrov ne more privoščiti in tega nihče ne more pričakovati. Želim si, da bi pri tem pomagala tudi aktualna vlada, ki, tako je vsaj videti, kaže posluh za gradnjo domov za starejše.”

Tudi trgovina je že premajhna

Glede dolgoročnih načrtov župan Slaček omenja še novo trgovino v kraju, za katero v tem trenutku že izdelujejo osnutek projektne dokumentacije: »Ker je obstoječa trgovina premajhna, imamo za novo že predvideno drugo lokacijo, ki se nahaja ob vstopu na Sveto Ano, na platoju pred gostilno Šenk.«

Ker je obstoječa trgovina premajhna, imamo za novo že predvideno drugo lokacijo, ki se nahaja ob vstopu na Sveto Ano, na platoju pred gostilno Šenk.

Potrebno je tudi, kot še pravi župan, obdržati oziroma povečati usluge na področju zdravstvene dejavnosti: »Naša ambulanta zdaj deluje vsaki drugi dan, saj si program delimo s sosednjim Benediktom. V prihodnje bi morda veljalo pridobiti celotni zdravstveni program storitev, tudi vsaj del programa za zobozdravstvo, dobrodošla pa bila, sploh če bomo zgradili enoto doma za starejše, tudi podružnica lekarne.«

Veliko si obetajo tudi od kolesarskih poti

Sicer pa bodo v prihodnjih letih tudi v anovski občini veliko vlagali v kolesarske poti. “To je velik projekt, ki bo v naslednjih štirih, petih letih napravil v občini velik premik. Povsod drugod razen v centru občine, kjer je cestišče preozko, bomo imeli kolesarke ločene od vozišča.”

Povsod drugod razen v centru občine, kjer je cestišče preozko, bomo imeli kolesarke ločene od vozišča.

“Zgradili bomo okoli 15 kilometrov novih kolesarskih poti, in sicer iz smeri Lenarta proti središču Svete Ane, naprej do šentiljske meje v smeri proti Tratam. Naslednji odsek je mimo mlina Rožman, od križišča Zgornja Ščavnica v smeri meje proti novemu mostu čez Muro v Črncih. Kolesarsko pot v dolžini 4 kilometre načrtujemo tudi v ledineški dolini ob regionalni cesti Lenart – Trate. To bo sicer naloga države, saj gre za državo kolesarsko mrežo.”

Ne pozabljajo niti na ceste in pokopališče

Ob tem vsako leto vlagajo v obnovo občinskih cest in javnih poti (letos jih bodo rekonstruirali okoli 3 kilometre), vzdrževanje pločnikov in cestne razsvetljave, v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo pa obnovijo kak del državne ceste. »V naslednjem letu direkcija predvideva rekonstrukcijo regionalne ceste iz smeri Lenarta (od državne ceste Lenart – Trate) proti središču Svete Ane, ki je v precej slabem stanju. Imamo dogovor, da bo ta rekonstrukcija sovpadala z našo izgradnjo kolesarske steze, ki jo bomo uredili ob cesti.«

V naslednjem letu direkcija predvideva rekonstrukcijo regionalne ceste iz smeri Lenarta (od državne ceste Lenart – Trate) proti središču Svete Ane, ki je v precej slabem stanju.

Silvo Slaček omenja še objavljen razpis v povezavi z razširitvijo pokopališča in izgradnjo žarnega zidu: »To je dvoletni projekt v skupni vrednosti več kot 200 tisoč evrov. V letošnjem letu želimo zgraditi žarni zid z 96 žarnimi nišami, v naslednjem letu pa ob pokopališču parkirišče za okoli 20 avtomobilov. Uredili bomo tudi prostor za posip pepela, povečali število grobnih mest, …«

Tačas je sicer objavljen tudi razpis za Doživljajsko učno pot: S štrkom Jožkom na pustolovščino. V občini Sveta Ana v Slovenskih goricah namreč želijo v okviru projekta doživljajske učne poti vzpostaviti zeleno učno okolje, ki bo prispevalo k razvoju turizma, športa in inovativnih metod učenja na prostem.

Sveta Ana sicer velja za izrazito turistično občino

Sicer pa Sveta Ana velja za izrazito turistično občino. Na tem področju številne dejavnosti potekajo v okviru turističnega društva, kjer deluje tudi več lokalnih turističnih vodičev. Župan pojasnjuje: “Oni potem izdelajo program, sprejemajo skupine turistov in jih popeljejo naprej na ogled kulturnih spomenikov po občini. Uspelo nam je obnoviti skoraj vse kulturno zaščitene spomenike, ki so lokalnega pomena. Ostala nam je le še obnova Močnikove kovačije, ki smo jo že večkrat prijavili na Las-ov razpis, vendar smo bili do zdaj, običajno zaradi določenih formalnosti, vedno neuspešni. Sicer pa smo uredili vinogradniški muzej, vlagali v Kaplovo in Grafonževo domačijo ter v evangeličansko pokopališče. Pomagali smo tudi pri obnovi cerkvenih objektov, ki so prav tako kulturni spomeniki. Lokalni turistični vodiči skupine turistov poleg tega zapeljejo tudi do posameznih domačih lokalnih ponudnikov; do Oljarne Kolarič, čajnice Kolarič (Zelišča in čebelarstvo Kolarič), Kisarne Simonič, mlina Rožman, kjer jim ponudijo možnost degustaciji in nakupov domačih proizvodov. V nadaljevanju se ponavadi ustavijo na kakšnem od kmečkih turizmov ali v naši vaški gostilni.”

Sicer pa smo uredili vinogradniški muzej, vlagali v Kaplovo in Grafonževo domačijo ter v evangeličansko pokopališče.

“Turistična dejavnost je v zadnjih letih pred corono v naši občini dobro funkcionirala, zdaj se je to ustavilo. Zlasti v času med vikendi prihaja k nam veliko avstrijskih gostov, ki se največkrat ustavijo v Gostilni Eder, velik projekt pa so z nočitvenimi kapacitetami za 40 ljudi napravili na Posestvu Rožengrunt pri Miheliču. Ko bo zgrajena kolesarska mreža po občini, ki jo bomo nadgradili z izposojo električnih koles, bo narejen velik premik v občini. Lokalni ponudniki bodo na ta način lahko pridobili več sredstev, omogočena pa jim bo tudi tako imenovana prodaja z dvorišč.”

Življenje občanov, zlasti voznikov, bo močno olajšala tudi načrtovana severna lenarška obvoznica: »To bo za nas zelo velika pridobitev, ne samo za nas, ampak tudi za občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah in za šentiljski del, zlasti za naselje Trate. Naša občina ima sedaj avtocestni priključek v Lenartu, odkoder prihajamo v center Svete Ane, kjer pa je zdaj zlasti ob prometnih konicah običajno gneča.«

V poslovno cono želijo še pritegniti kakšnega investitorja

Že pred leti je Občina Sveta Ana v Žicah tik ob regionalni cesti Lenart – Trate uredila poslovno cono, v kateri je zadnja večja pridobitev sušilnica žita, prav tako tam eden izmed avtoprevoznikov ureja prostor za parkiranje in servisiranje. V preostalem delu cone pa so postavljene sončne elektrarne, ki sicer služijo proizvodnji elektrike, sami objekti pa stojijo. “Vsa leta se trudim, da bi pridobili kakšnega investitorja, ki bi v teh objektih poskrbel za zagon kakšne izmed dejavnosti. Občina ni lastnica teh objektov, tako da težko kaj naredi, lastniki pa imajo, kolikor slišim, določene finančne težave. V teh objektih bi lahko zaživela proizvodna dejavnost, sam pa si želim takšne, ki bi bila povezana s kmetijstvom (kmetijska predelava, skladišče kmetijskih pridelkov) ali morda lesno predelovalno industrijo.”

V teh objektih bi lahko zaživela proizvodna dejavnost, sam pa si želim takšne, ki bi bila povezana s kmetijstvom (kmetijska predelava, skladišče kmetijskih pridelkov) ali morda lesno predelovalno industrijo.

“Poslovna cona je sicer že v celoti komunalno opremljena (cesta, vodovod, optične povezave, …), le pri kanalizaciji oziroma čiščenju odpadnih voda smo se dogovorili, da se bo očina glede tega individualno pogovarjala z vsakim podjetnikom,” pravi župan Slaček.

Cene stanovanj in zazidalnih parcel so v primerjavi z drugimi ugodne

Kar zadeva višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, je ta v anovski občini minimalna. “Po občinskem odloku pri novogradnjah lastniki zemljišč pet let niso dolžni plačati nobenega nadomestila. Tega nadomestila zadnjih pet let tudi nismo dvigovali, prav tako ne najemnine za grobove, najemnine za stanovanja, … Če govorimo o stanovanjih, je morda zanimiv podatek, da je bilo potrebno za kvadratni meter v našem prvem večstanovanjskem objektu odšteti dobrega tisočaka, v drugem pa okoli tisoč 200 evrov. V primerjavi s sosednjo občino Lenart je to po kvadratnem metru še vedno za okoli 300 evrov cenejše. Gre pa za stanovanja v nizko energijski izvedbi z vsemi priključki z ogrevanjem na samostojne toplotne črpalke, s sistemi prezračevanja, hlajenja, pokritimi parkirišči, …”

Če govorimo o stanovanjih, je morda zanimiv podatek, da je bilo potrebno za kvadratni meter v našem prvem večstanovanjskem objektu odšteti dobrega tisočaka, v drugem pa okoli tisoč 200 evrov.

“Zemljišča za individualne stanovanjske hiše prodajamo na Sveti Ani od 15 do 16 evrov za kvadratni meter, v Lokavcu pa po 9 evrov za kvadratni meter. Glede komunalnega prispevka pa lahko rečem, da imamo zagotovo najnižjega na območju občin Upravne enote Lenart,” zaključi naš sogovornik, župan občine Sveta Ana Silvo Slaček.