Pisarna varuhinje bolnikovih pravic Mestne občine Maribor bo septembra delovala tudi na treh lokacijah zunaj svojih prostorov: v Limbušu, Radvanju in Novi vasi.

Varuhinja Lidija Breznik, magistra socialne gerontologije, bo za pogovore z občani v pisarnah na terenu na voljo:

+ 11. septembra v prostorih Krajevne skupnosti Limbuš (Ob Blažovnici 41),
+ 18. septembra v prostorih Mestne četrti Radvanje (Lackova cesta 43) in
+ 25. septembra v prostorih Mestne četrti Nova vas (Radvanjska c. 65), vedno med 14. in 16. uro.

Za bolj učinkovito zdravstveno varstvo

Namen instituta Varuha bolnikovih pravic Mestne občine Maribor je uresničevanje pogojev za bolj učinkovito zdravstveno varstvo ter kakovostno in varno zdravstveno obravnavo. Kdor meni, da so mu bile pri obravnavi v katerem od zdravstvenih zavodov – bodisi javnih ali tistih s koncesijo – kršene pravice, lahko pri varuhu poda pobudo za ugotavljanje in reševanje domnevnih kršitev.

V pisarni varuha prosijo občane, ki bi želeli govoriti z varuhinjo, da se zaradi učinkovitejše organizacije dela prej prijavijo po telefonu (02/2201-634) ali elektronski pošti (varuh.bpmb@maribor.si).

Varuh vprašanja, pobude in pritožbe rešuje neodvisno in samostojno. Pri svojem delu svetuje, informira, nudi strokovno pomoč ter po potrebi tudi zastopa uporabnike. Postopek pri varuhu je v celoti zaupen, neformalen in brezplačen.