Ko odvržemo svoje odpadke, mnogi na njih preprosto pozabimo. Ne smemo pa pozabiti, kako pomembno je, da odpadke pravilno ločujemo.

Vir: Snaga Maribor

Večina nas, potem ko odvržemo odpadke v smeti, na njih preprosto pozabi. Ne smemo pa pozabiti kako pomembno je, da odpadke odvržemo v pravilne koše za smeti. Za naše odpadke na območju Maribora je pristojno Javno podjetje Snaga Maribor, ki komunalne odpadke ločeno zbira od vrat do vrat: mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadno embalažo, stekleno embalažo ter papir in karton. Vsi zbrani odpadki razen mešanih komunalnih odpadkov se stehtajo in predajo pooblaščenim prevzemnikom na predelavo oziroma odstranjevanje.

V sortirnici gredo odpadki skozi kompleksen tehnološki proces

Mešani komunalni odpadki pa se po zbiranju stehtajo in predajo na predelavo v sortirnico, ki je sestavljena iz preko 150 elementov, kateri omogočajo ločevanje mešanih komunalnih odpadkov in odpadno embalažo. Sprejeti odpadki v sortirnico potujejo skozi kompleksen tehnološki proces naprave. ”V grobem odpadki potujejo od trgalca vreč, do sejalnega bobna, ki razvršča odpadke v štiri velikostne razrede. Večji, odpadki pa potujejo najprej do drobilca odpadkov. V nadaljevanju se izločijo železni in kovinski deli s pomočjo magnetnih izločevalcev,” nam začetek kompleksnega procesa pojasnijo pri podjetju.

Vir: Snaga Maribor

Odpadki nato potujejo skozi zračni ločevalec in šest optičnih ločevalcev, ki s pomočjo infrardeče svetlobe razlikujejo vrsto materiala. Ti stroji se programsko prilagajajo potrebam.

Glavni elementi naprave so sejani boben, dva balistična ločevalca, šest optičnih ločevalcev in trije magnetni izločevalci.

Na koncu tehnološkega procesa gredo nekateri odpadki še skozi sortirno kabino kjer se frakcije preberejo ročno. Ta je namenjena kontroli kakovosti izhodnih frakcij – dvigu kakovosti – čistosti izhodnih frakcij, da se zagotovi kakovostno reciklabilnost odpadkov.

Po mehanski obdelavi se odpadki odvisno od vrste odpadka ločeno zbirajo v predvidenih zbiralnikih. ”Sortirani odpadki pristanejo pri pooblaščenih prevzemnikih odpadkov, ki posamezne vrste odpadkov po različnih materialih predelajo po različnih postopkih predelave,” še pojasnijo.

Pri ločevanju odpadkov so še možnosti izboljšave

Skupno se v Mestni občini Maribor letno zbere 74.551 ton vseh odpadkov. Od tega je 64.250 ton komunalnih odpadkov, ki se zberejo v okviru gospodarske javne službe zbiranja. Kot nam povedo pri podjetju je pri pravilnem ločevanju z odpadki na našem območju še nekaj priložnosti za izboljšavo. ”Glede na delež ločeno zbranih odpadkov, ki je za leto 2022 znašal 68 odstotkov, imamo vsi skupaj še kar nekaj priložnosti za izboljšave. Cilj ločeno zbranih odpadkov, po programu ravnanja z odpadki, ki ga je aprila 2022 sprejela vlada Republike Slovenije, je do leta 2025 78 odstotkov, do leta 2030 pa 82 odstotkov.”

Vir: Snaga Maribor, Abecednik.

Da bi nam pomagali pri pravilnem ločevanju odpadkov, podjetje Snaga Maribor izvaja več aktivnosti. Med drugim so za uporabnike pripravili abecednik odpadkov, kjer so zbrali 435 vrst odpadkov in pravilnih odlagalnih mest, prisotni so na raznih dogodkih, obiskujejo tudi šole in vrtce, kjer naše najmlajše ozaveščajo o pomembnosti pravilnega ločevanja odpadkov. ”Opažamo, da mlajše generacije že skozi procese izobraževanja v vrtcih in osnovnih šolah zelo dobro osvojijo sistem ločevanja odpadkov. Odpadkov in tem povezanih z njimi se dotikajo pri več predmetih. Več nepravilnosti oz. priložnosti za izboljšave je pri srednji generaciji, ki je tudi največji potrošnik in povzročitelj odpadkov,” povedo pri podjetju.

Vir: Snaga Maribor

Vir: Snaga Maribor

Vir: Snaga Maribor

V namen ozaveščanja pa organizirajo tudi oglede sortirnice, kjer v manjših skupinah obiskovalce vodijo skozi tehnološke postopke sortirnice. Seznanijo jih z zanimivimi in poučnimi dejstvi o odpadkih iz prve roke. ”Zagotovo je vpogled v pot odpadkov veliko bolj zanimiva in poučna, ko to vidimo v živo kot pa, da o njej zgolj beremo. Menimo, da nedvomno pripomore k višjemu zavedanju pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadki, če zadevo vidimo, vonjamo in začutimo v živo.”