V tej štajerski občini že tradicionalno razpisujejo žepnine za dijake in študente ter tako zagotavljajo nadstandardno storitev ter vzpodbudo mladim upom. Letos so v ta namen predvideli 225.000 €.

Občina Rače – Fram ponovno razpisuje žepnino za vsa dijake in študente, ki bodo imeli status aktivnega šolarja v prihodnjem letu. Gre za akcijo, ki v občini poteka že mnoga leta, svoje občane namreč s žepninami nagrajujejo skorajda od ustanovitve občine.

Občinska sredstva za vse prijavljene

Sredstva, namenjena žepninam, občina črpa izključno iz lastnega proračuna. V letošnjem letu je temu namenjenih 225.000€, s katerimi bodo žepnino zagotavljali vsem prijavljenim dijakom in študentom. Vsak izmed njih bo deset mesecev prejemal mesečno žepnino v višini 50€.

Z žepninami smo začeli že kmalu po ustanovitvi občine, sprva je bil kriterij tudi materialno stanje vlagatelja. Žepnine pod pogoji, kot veljajo danes, pa podeljujemo že približno petnajst let,” pojasnjuje Simona Antolič iz občine Rače – Fram.

“Povprečje upravičencev se ves čas giblje okrog 450, zato predvidena sredstva zadostujejo za to število. Do žepnine je namreč upravičen vsak, ki pravočasno odda popolno vlogo in izpolnjuje pogoje”, še pojasni Antoličeva.

Povprečje upravičencev se ves čas giblje okrog 450, zato predvidena sredstva zadostujejo za to število. Do žepnine je namreč upravičen vsak, ki pravočasno odda popolno vlogo in izpolnjuje pogoje.

V sistem prejemanja žepnin, torej dodatne nadstandardne pomoči, je v omenjeni občini, ki šteje 7700 občanov, vključenih približno 6 odstotkov prebivalcev, oziroma 450 dijakov in študentov. Med upravičenci je bilo po podatkih občine v lanskem letu 64 odstotkov dijakov, po besedah Antoličeve pa je tudi letos pričakovati približno enak odstotek.

Pogoje je mogoče preveriti na spletu

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so: status dijaka ali študenta, stalno prebivališče v občini Rače – Fram ter starost. Podrobnosti, ki jih sicer ni veliko, pa je najbolje preveriti na njihovi spletni strani.

Vloge je potrebno oddati v fizični obliki, pri tem pa na občini izpostavljajo, da so za oddajo določili roke, ki jih je potrebno upoštevati:

Dijaki lahko vloge oddajo od 25. avgusta do vključno 26. septembra 2021

Študentje lahko vloge oddajo od 27. septembra do vključno 8. oktobra 2021.