Čebelarji, ki so pri nas pomemben mejnik doživeli z razglasitvijo 20. maja za svetovni dan čebel, širijo zavedanje o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za ohranjanje raznolikega ekosistema. Čebelarska zveza je namreč v sodelovanju s Šolskim centrom Celje in medijsko produkcijo Almedia razvila aplikacijo navidezne resničnosti, Čebelarjenje VR.

Čebelarska zveza Slovenije je aplikacijo prvič uradno predstavila 25. avgusta na dnevu čebelarjev v okviru mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni. Pilotni projekt Čebelarjenje VR/Beekeeping VR so predstavili tudi na strokovni razpravi o sodobnih tehnologijah kot pomoči čebelarju.

“Lani se je porodila ideja o tem, da bi našo čebelarsko dejavnost, ki jo predstavljamo na različnih dogodkih za širšo javnost, obogatili še z možnostjo vpogleda v čebeljo družino s pomočjo virtualne resničnosti. Zamisel je bila, da se oseba, ki si nadene očala in postane čebelar, lahko preizkusi v čebelarjenju – uporabi pripomočke pri delu s čebeljo družino in rokuje s sati, na katerih so čebele in čebelji pridelki ter prepoznava posamezne osebke v čebelji družini. Ker do sedaj tovrstnih izkušenj z VR aplikacijami na področju čebelarstva nismo imeli, je bilo potrebno poiskati nekoga, ki bi našo idejo implementiral, torej razvil,” razlaga Boštjan Noč predsednik ČZS.

Pri projektu so pomembno prispevali dijaki

Pri projektu je sodeloval Šolski center Celje oziroma Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije. “Ravnateljica šole se je ideje razveselila in povedala, da jim bo to izziv. K sodelovanju je pristopilo tudi podjetje Almedia. Po predstavitvi scenarija, je bilo potrebno poslikati vse detajle čebelnjaka in panjev, saj so morali VR čebelnjak in vse kar se nahaja v njem, oblikovati v 3D tehniki. Sledili so popravki določenih detajlov, ki jih čebelarjevo oko hitro opazi, nekdo, ki se s čebelarjenjem sreča prvič pa seveda ne. Zamisel je bila, da v satne okvirje vstavimo video posnetke posamezne situacije. Tako smo v mesecu juniju posneli številne posnetke posameznih satov z različnimi situacijami, ki nazorno prikažejo dejansko stanje v čebelji družini. Kasneje smo v satne okvirje dodali tudi fotografije posameznih situacij v čebelji družini, ki jih uporabljamo za izobraževalne namene. Posamezne detajle smo označili in dodali besedilo v slovenskem in angleškem jeziku, tako da tisti, ki uporablja to aplikacijo izve, kaj se na posameznem satu nahaja. Aplikacija omogoča uporabniku tudi poslušanje brenčanja čebel,” posebno aplikacijo opisuje Noč.

Ravnateljica Simona Črep pravi, da je od ideje do realizacije pilotne aplikacije »Čebelarjenje VR« prišlo v manj kot letu dni. Na pobudo Lidije Senič, vodje služb Čebelarske zveze Slovenije, so se sestali in idejno zasnovali projekt. “Razvoj tehnologij v zgodovini človeštva še nikdar ni bil tako bliskovit. Prav tako nove tehnologije še nikoli doslej niso tako močno in tako hitro vplivale na razvoj družbenih sprememb. Digitalizacija, umetna inteligenca, združevanje resničnega in navideznega sveta, izkoriščanje prednosti in priložnosti navidezne resničnosti … so samo nekateri izzivi, s katerimi se soočamo tudi na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje,” razlaga Črepova.

Simona Črep, ravnateljica Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije o izzivu, ki so ga dijaki izpeljali odlično: “Ena od ključnih ovir na tej poti je zagotovo pomanjkanje ustrezno usposobljenih in motiviranih ljudi na trgu dela, zato je priprava dobrih izhodišč za oblikovanje kakovostnega procesa učenja in poučevanja, ki bo pripravil dijake na izzive 21. stoletja, ključna. Pri tem je zelo pomembno tudi sodelovanje šole z delodajalci, socialnimi partnerji, lokalno in širšo skupnostjo, kar zagotovo vodi k boljšim sinergijskim učinkom, usmerjenim v izobraževanje za potrebe trga dela in za življenje.”

Kako aplikacija deluje?

Prva tovrstna aplikacija (pri nas in v svetu) zaenkrat deluje tako, da preko VR-očal ter dveh konzol za dotikanje uporabnik sodeluje v virtualnem čebelnjaku. “Uporabnik odpre čebelji panj, pri tem lahko uporabi kadilnik, ki pomiri čebeljo družino in nato odpre še notranja vrata panja. Posamezne sate si lahko ogleda tako, da izvleče le te iz panjev, jih obrača in odlaga na kozico, torej nosilec za sate. Ker se uporabnik aplikacije lahko giblje po čebelnjaku, si lahko ogleda tudi posamezne plakate, ki krasijo notranjost čebelnjaka,” pojasnjuje Noč.

V prihodnje nameravajo v aplikacijo dodati še druge situacije, ki jih bodo dijaki pod mentorstvom učiteljev ter s pomočjo strokovnega vodstva Čebelarske zveze Slovenije integrirali v sistem. “V projektu sta sodelovala Alen Pavšar (kreativni vodja projekta) in Marko Radoslavljević (oblikovalec 3D-modelov). K sodelovanju smo povabili tudi Matica Holobarja (programer aplikacije) s Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. Tako smo združili znanje dveh šol Šolskega centra Celje in nastali rezultat nam je upravičeno v ponos in zadovoljstvo. S Čebelarsko zvezo Slovenije se že dogovarjamo za sodelovanje tudi v prihodnje, s čimer bomo naše partnerstvo še poglobili in utrdili,” se nadaljnjih projektov veseli ravnateljica Črepova.

Promocija čebelarstva in izobraževanje

“Potrebno je poudariti, da je navidezna resničnost (VR) razmeroma novo področje, ki si v slovenskem prostoru šele utira svojo pot. Prav tako se dobro zavedamo tudi pasti, v katere se lahko uporabniki tovrstnih tehnologij ujamejo. V našem primeru govorimo izključno o metodi VR, ki jo uporabljamo za sodobno učenje. Tako je učenje zanimivejše, privlačnejše in za dijake bolj izkustveno,” meni Črepova.

Aplikacija sprva ni bila načrtovana za izobraževalne namene, ampak za namene promocije čebelarstva. “Torej da »nečebelarjem« omogočimo vpogled v čebelnjak in čebelji panj ter izkušnjo. Z razvojem aplikacije pa se je rodila ideja, da bi s kasnejšimi nadgradnjami aplikacije to uporabili tudi pri usposabljanju čebelarjev začetnikov in otrok, vključenih v čebelarske krožke. Namreč teoretične vsebine bi se lahko v učilnici podkrepile z izkustvenim učenjem. Aplikacija seveda ne more nadomestiti čebelarjenja v resničnosti, lahko pa je priprava na čebelarjenje s čebeljimi družinami v resničnem okolju,” pravi Noč.

Uporaba sodobnih tehnologij je pomemben del učnega procesa na ŠC Celje, zato že načrtujejo, kako bodo širili tovrstno znanje na druge učitelje in ga še v večji meri vključili v učni proces vseh treh smeri, za katere izobražujejo. V  preteklem šolskem letu so na novo opremili tudi specializirano učilnico – studio za digitalno scenografijo in animacijo.

Aplikacijo bodo v prihodnje še nadgradili

Predsednik ČZS pravi, da gre za piloten projekt, torej pilotno aplikacijo, ki jo bodo v prihodnje nadgrajevali. Pri delu so se srečali tudi z nekaterimi težavami, ki so jih že uspeli odpraviti, prav tako bodo tehnike še nadalje izboljševali. Že na uvodnem pogovoru s kreativnim vodjem projekta Almedia smo bili opozorjeni, da je lahko ostrina videa v taki aplikaciji problem. To se je res pokazalo, zato smo ta problem skušali rešiti s 4K resolucijsko tehniko. Ta še vedno ne omogoča povsem izostrene slike, vendar pa verjamemo, da bo tehnologija napredovala in da bo tudi ta problem rešljiv.”

Razmišljajo tudi o tem, da bi video in slikovne sate, na katerih so čebele in čebelji pridelki vidni v različnih situacijah, zamenjali z animiranimi. “Pomemben se nam zdi tudi stik čebel z uporabnikom aplikacije v primeru nepravilnega rokovanja s čebelami. Torej, da bi nas aplikacija preko vmesnikov, kot so rokavice ali jopič opozorila na nepravilno ravnanje (kot pik čebele),” še doda Noč.