Mestna občina Maribor (MOM) je v preteklem letu osvežila podobo številnih delov centra mesta, letošnjo pomlad pa bo ob fakulteti FERI na Koroški cesti nastal t.i. žepni park.

Ob mariborski Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko MOM načrtuje “žepni” park z devetimi drevesi. Zaradi spremenjene prometne ureditve na delu Koroške ceste in Prežihove ulice je z vzpostavitvijo krožišča nastal odprt prostor ob cesti, kar omogoča ureditev manjše zelene oaze v centru mesta.

Park namenjen počitku za kolesarje in sprehajalce

“S primerno ureditvijo in postavitvijo urbane opreme; zasajena bodo drevesa, postavljene bodo klopi, koši in stojala za kolesa, prav tako bo območje tlakovano, si prizadevamo temu obcestnemu delu dati novo vsebino. Projekt je trenutno v fazi izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca del. Rok izvedbe pa je nato tri mesece od uvedbe izvajalca v delo,” sporočajo z mariborske občine, kjer dodajajo, da je investicija ocenjena na približno sto tisoč evrov, park pa bi lahko zaživel že letos spomladi.

S primerno ureditvijo in postavitvijo urbane opreme; zasajena bodo drevesa, postavljene bodo klopi, koši in stojala za kolesa, prav tako bo območje tlakovano, si prizadevamo temu obcestnemu delu dati novo vsebino. Projekt je trenutno v fazi izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca del. Rok izvedbe pa je nato tri mesece od uvedbe izvajalca v delo.

“Park bo namenjen počitku za kolesarje in sprehajalce. Verjamemo, da bo z izgledom in na račun neposredne bližine v zadovoljstvo tudi študentom Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,” še sporočajo z mestne občine. Poleg vzpostavitve parka pa bodo podaljšali niz obcestnih dreves vse do križišča s Prežihovo ulico, na tak način pa bodo povečali naravno senčno površino v mestu.

Podhod pri mariborski tržnici zaprt

V osveženi podobi so zaživeli tudi številni drugi deli mestnega središča. Končana so namreč spremljevalna obnovitvena dela na Koroški cesti in Glavnem trgu; tako je končana obnova Mesarskega prehoda. “Obnovljeni so bili komunalni vodi (vodovod, plin, fekalna in meteorna kanalizacija), prav tako je bil prehod na novo tlakovan,” odgovarjajo z MOM.

Obnove je bila deležna tudi Strossmayerjeva ulica, in sicer so na tem delu uredili nova parkirišča, izrisali kolesarske steze, vozišče in pločnike pa preplastili. Obnovljena je bila komunalna infrastruktura, ob tem so uredili manjšo hortikulturno zasaditev.

Obnove je bila deležna tudi Strossmayerjeva ulica, in sicer so na tem delu uredili nova parkirišča, izrisali kolesarske steze, vozišče in pločnike pa preplastili. Obnovljena je bila komunalna infrastruktura, ob tem so uredili manjšo hortikulturno zasaditev. 

Podhod, ki je Strossmayerjevo ulico povezoval z Mariborsko tržnico in ga je nemalokrat kazila zanemarjena podoba, pa bo odslej zaprt, saj bo “preurejen v skladiščni prostor Snage za potrebe tržnične dejavnosti,” odgovarjajo z mariborske občine.

Podhod, ki je Strossmayerjevo ulico povezoval z Mariborsko tržnico in ga je nemalokrat kazila zanemarjena podoba, pa bo odslej zaprt, saj bo preurejen v skladiščni prostor Snage za potrebe tržnične dejavnosti.

Celotno območje je bilo na novo tlakovano. Poleg Glavnega trga pa je bila obnove deloma deležna tudi Gosposka ulica. “Zgrajen je bil nov oporni zid s klopjo na stičišču Gosposke ulice in Glavnega trga, kjer je bilo zasajenih tudi nekaj dreves,” še dodajajo na mestni občini Maribor.