Rumene vreče morate do konca leta prejeti vsa individualna gospodinjstva, torej enostanovanjske hiše.

Mariborčane s 1. januarjem prihodnje leto, čaka odstranitev zabojnikov z rumenimi pokrovi iz ekoloških otokov. V omenjenih zabojnikih se zbira odpadna embalaža. Na Snagi razdeljujejo 120-litrske rumene vreče, v katerih se bo na 14 dni odvažalo odpadno embalažo gospodinjstev, a zgolj individualnih gospodinjstev. Vrečke so začeli deliti tudi v Pesnici in Kungoti.

V blokih v Mariboru in v mestnem jedru vreč ne bo, saj bodo odpadno embalažo še naprej zbirali kot doslej – na ekoloških otokih.

Na Snagi so pojasnili: »Vrečke pa prihajajo iz več razlogov, dejstvo pa je, da so vsi povezani s stroški. Vreče je lažje odvažati, saj v primeru okvare smetarskega vozila, lahko nadomestno uporabimo tudi kakšno drugo vozilo našega voznega parka.« Ob tem so dodali, da vsa gospodinjstva nimajo dovolj prostora za še eno posodo, v kateri bi zbirali odpadke, pomembno pa je, z vidika čim nižjih stroškov logistike, ki jih plačamo vsi uporabniki, da ima posamezna občina poenoten sistem zbiranja, torej vreče.