Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko obravnavo poslalo predlog uredbe, s katero se spreminja status hitre ceste skozi Maribor.

Ministrstvo za infrastrukturo je danes za STA sporočilo, da je v medresorsko obravnavo poslalo predlog uredbe, s katero se spreminja status hitre ceste skozi Maribor. S predlagano uredbo bi se to cesto izločilo iz omrežja hitrih cest, ki sodijo v t.i. vinjetni sistem.

To pomeni, da za vožnjo po tej nekaj več kot sedem kilometrov dolgi cesti ne bi bilo več potrebne vinjete, kot to zahteva lokalna skupnost.

Na ministrstvu za infrastrukturo so v današnjem sporočilu za javnost ponovili, da je hitra cesta (H2) z izgradnjo njej vzporedne avtoceste izgubila funkcijo prevzemanja daljinskega prometa in ohranila le lokalni promet mesta Maribor z njegovim zaledjem.

“H2 predstavlja del zvezne državne cestne povezave Celje-Maribor-Šentilj, saj se na južni strani navezuje na regionalno cesto R2-430 (0524 priključna cesta Maribor), na severu pa na regionalno cesto R2-437 Šentilj-Pesnica, preko prekategoriziranega krožnega križišča Pesnica,” so navedli.

Po novem bi se tako hitra cesta H2 vključila v regionalno cest

Skladno z uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest se morajo hitre ceste navezovati na avtoceste ali na cestne sisteme sosednjih držav in povezovati središča regionalnega pomena. Poleg tega uredba določa, da se po zgraditvi avtoceste obstoječa državna cesta ali odsek te ceste, ki poteka vzporedno z novozgrajeno daljinsko cesto, prekategorizira med regionalne ceste tako, da se zagotovi nepretrgana vzporedna povezava te kategorije, še pojasnjujejo na ministrstvu.

Po novem bi se tako hitra cesta H2 vključila v regionalno cesto R2-430. “Z novim potekom ceste Pesnica-Maribor (Tezno)-Maribor (Tržaška cesta)-Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice-Celje dobi cesta tudi nove navezave, in sicer se v Pesnici priključuje na regionalno cesto R2-437, v Celju pa na glavno cesto G1-5,” so zapisali na ministrstvu.

Nova dolžina ceste se zaradi vključenih dosedanjih priključnih cest v glavni potek ceste poveča za 8,792 kilometra in je tako dolga 67,982 kilometra. Nova skupna dolžina regionalnih cest R2 pa je 1389,737 kilometra.