Prvotno so grad želeli preurediti v hotelski kompleks, a so ugotovili, da v mestu ni večji potreb po novih nastanitvah, zato so v podjetju zaprosili za spremembo namembnosti. Grad se bo tako prelevil v moderen stanovanjski objekt.

Dolgo propadajoči grad nekdanje rodbine Rosmanitov, ki se nahaja v Radvanju, bo naposled doživel nekdanjo slavo. Sicer ne kot gosposka hiša ene družine, pač pa kot docela prenovljen stanovanjski objekt. Kot je za naš medij dejal Stojan Špitalar iz GIT skupine, katerega podružnica je lastnica dvorca, je bil prvoten projekt predviden kot hotelski kompleks s parkirno garažo, a v Mariboru po novih nastanitvenih kapacitetah več ne vidijo potreb, zato so se odločili dvorec preurediti v stanovanjski objekt višjega kakovostnega in cenovnega razreda. Zraven nameravajo še dograditi dva vila bloka in podzemno parkirno garažo. V tem trenutku poteka postopek pridobivanja celotne dokumentacije za prenovo nekdaj sijočega dvorca, izvajalca za prenovo pa še niso izbrali.

Zemljišče okrog Rosmanitovega dvorca

Pridobiti morajo še številna soglasja

Kot nam je zaupal, je podjetje trenutno v izdelavi kulturno varstvenega projekta. Spomnimo, država je leta 2013 z novo zakonodajo odredila, da morajo vsi lastniki kulturno zaščitenih objektov po navodilih Zavoda za spomeniško varstvo izdelati kulturno varstveni projekt, v katerega sodi načrt za obnovo kulturnega objekta. Le tako lahko namreč pridobijo kompletno projektno dokumentacijo za nadaljnje postopke. Poleg slednjega delajo še na pridobivanju OPPN (prostorski načrt), saj spreminjajo namembnost gradbenega projekta. Istočasno poteka idejna zasnova in kompletna projektna dokumentacija za gradnjo parkirne garaže, dveh vila blokov in obnovo samega dvorca.

Problem predstavlja črna gradnja na njihovem zemljišču

“Največji problem pri projektu je v docela degradiranem območju naokrog dvorca, poleg tega pa na delno na našem zemljišču stoji še črna gradnja,” pravi Špitalar. Gre za stanovanjsko stavbo s 65 lastniki, povrh pa tamkajšnji stanovalci do nje nimajo urejenega dostopa. “Zato se vsak dan ubadamo s tem, da si na lastnem zemljišču zagotovimo parkirna mesta.”

Slednje bi se naj kljub opozorilih dogajalo že pet let, sedaj se je stanje nekoliko umirilo. Platano na njihovem zemljišču je namreč v upravljanje prevzela občina, ki je naokrog in okrog postavila zaščitne trakove, da bi tako preprečila nedovoljeno parkiranje vozil. Kot še dodaja Špitalar, pa je treba opozoriti tudi na nelegalno zgrajeno cesto, ki vodi do bližjih blokov. Tudi slednjo naj bi zgradili povsem na črno, a ker so jo gradila podjetja, ki so pozneje pristala v stečaju, se zadeve ni saniralo. Po njegovih besedah gre za propadli gradbeni podjetji MTB in Konstruktor. Prav slednji je bil prej lastnik dvorca, ki so ga potem odkupili.

Občina ozemlje zaščitila pred nedovoljenim parkingom

“Sedaj se lahko pritožimo le še na sončno upravo, razen če gremo v tožbo s 65 lastniki stanovanj, kar pa je nemogoče,” razočarano ugotavlja Špitalar.

Znesek načrtovanih postopkov zaenkrat še ostaja neznanka. V kolikor pa pridobijo gradbeno dokumentacijo, si lahko obetajo tudi finančno injekcijo s strani evropskih sredstev. A pot do dokumentacije lahko še traja, saj so za spremembo namembnosti iz hotelske v stanovanjsko dejavnost zaprosili šele lani.