Pripravlja se nova razstava, ki si jo bo mogoče ogledati že naslednji teden, popeljala pa vas bo skozi dogajanje našega mesta med leti 1920 in 1941. Kako so oglaševali nekoč in katere plakate bo mogoče videti?

Maribor leta 1925, vir: PAM

Stopnišče Pokrajinskega arhiva Maribor se bo odelo v podobe prireditvenih plakatov prve polovice 20. stoletja, v torek, 17. septembra 2019, se bo namreč ob 13. uri otvorila nova razstava.

Rojstvo plakata

»Tiskani plakat je množični medij oglaševanja in sporočanja v urbanih in javnih prostorih. Začetki njegove uporabe segajo v drugo polovico 19. stoletja. Razvoj grafičnega oblikovanja plakata je tesno povezan z razvojem tiskarstva. Iz klasičnega plakata z besedilom nastane moderni plakat, ki poleg besedila vsebuje tudi podobo oziroma ilustracijo,« zapišejo v Pokrajinskem arhivu Maribor.

Oglaševanje nekdaj, oglaševanje danes

Če danes množice oglaševanja sploh ne opazimo, se je to v prvih desetletjih prejšnjega stoletja šele ogrevalo: »V dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja sta postala način komuniciranja in vpliv oglaševanja vse pomembnejša. S tržnimi plakati so oglaševali izdelke, storitve, gospodarske prireditve, razstave in sejme. S kulturnimi plakati so vabili na razstave, v kino in gledališče ter na glasbene in druge prireditve. Turistične kraje so oglaševali s turističnimi plakati. S plakati so vabili tudi na športne in politične prireditve,« pojasnijo v PAM.

Dobrodelna loterija, 1926, vir: PAM

A oglaševati ni bilo mogoče vsepovsod, plakatiranje v mestih je bilo dovoljeno le na določenih lokacijah: »Med svetovnima vojnama so v Mariboru za plakatiranje uporabljali okrogle stebre s strešico in lesene reklamne (oglaševalne) table. Plakatna mesta so bila tudi na pročeljih in vogalih stavb.«

Vabljeni na razstavo, ki se bo otvorila v torek, 17. septembra 2019, ob 13. uri v razstavišču Per Gradus Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7, Maribor.

Od plakata za dobrodelno loterijo do oglasa za tečaj francoščine

Pokrajinski arhiv Maribor hrani plakate v samostojni zbirki in v nekaterih drugih zbirkah in fondih. Na razstavi bodo predstavljeni plakati, s katerimi so vabili v gledališče (1920), na nastop artista in transformista Fregolina (1921), dobrodelno loterijo (1926), proslavo ob 15-letnici Pevskega društva Jadran (1934), koncert Slovenskega pevskega društva Maribor (1934), evharistični kongres za lavantinsko škofijo (1934), kmetijsko razstavo (1934), tečaje francoščine (1934), razstavo hranilnic Dravske banovine (1934), proslavo ob 65-letnici Prostovoljne gasilske čete v Mariboru (1936), sokolski zlet ob 30-letnici Sokolskega društva Maribor matica (1937) in na koncert pevskega zbora Glasbene matice Maribor (1941).