V vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti bodo v okviru kampanje Moji odpadki, moja skrb, izvedli poostrene nadzore ločevanja odpadkov.

Po uspešno izvedeni akciji poostrenega nadzora nad ločevanjem odpadkov v Mariboru, ki jo je podjetje Snaga v sredini julija izvedlo na Teznu, so se z Mestno občino Maribor in Medobčinskim inšpektoratom odločili tudi v prihodnje opozarjati na neodgovorno ravnanje z odpadki, predvsem tistimi, ki se pojavljajo na ekoloških otokih, pa na njih ne sodijo.

Napovedujejo tudi nočne nadzore

Iz Snage so sporočili, da bodo v drugi polovici septembra začeli s kampanjo Moji odpadki, moja skrb, v katero bodo vključili vse mestne četrti in krajevne skupnosti, ki bodo v akciji Ločujem, se ne zmrdujem do aprila prihodnje leto tekmovale v urejenosti ekoloških otokov. »V vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti bomo izvedli poostrene nadzore ločevanja odpadkov na ekoloških otokih, ozaveščevalni teden, ki bo namenjen prebivalcem posamezne mestne četrti oziroma krajevne skupnosti, v okviru akcije Noč ima čisto moč pa se bomo na ekoloških otokih lotili tudi nočnih nadzorov. K sodelovanju želimo pritegniti tudi vzgojno-izobraževalne institucije, v katerih vsako leto potekajo programi odgovornega ravnanja z odpadki, ki jih pripravlja naše podjetje,« so zapisali v Snagi.

Razglasitev najbolj urejene mestne četrti ali krajevne skupnosti

Cilj kampanje Moji odpadki, moja skrb je čisto in urejeno mesto, katerega prebivalci se zavedajo, da z neodgovornim ravnanjem z odpadki v prvi vrsti škodijo predvsem sebi. »Z združevanjem ozaveščanja in kaznovalne politike želimo na svetovni dan Zemlje prihodnje leto razglasiti najbolj urejeno mestno četrt ali krajevno skupnost, v zavest prebivalcev našega mesta pa usidrati vzorce ravnanja z odpadki, ki nam bodo omogočili bivanje v čistem in urejenem mestu,« dodajajo.

Dovolj kanalov za informacije

Kampanja bo časovno posegla tudi v obdobje, ko v Mariboru uvajajo pomembno spremembo, saj bodo z novim letom odpadno embalažo, ki jo zdaj zbirajo na ekoloških otokih, začeli zbirati neposredno iz gospodinjstev, kar bo vplivalo na frekvence in dneve odvozov. »Kampanja Moji odpadki, moja skrb bo ne samo ozaveščala, ampak tudi omogočala občanom, da kadar koli bodo informacije potrebovali, jim bo na voljo dovolj kanalov, ki bodo informacije zagotavljali,« so sklenili.