Šentijska občina je koncesijo podelila specialistki družinske medicine Urški Ferk, ki bo svojo dejavnost opravljala v Sladkem Vrhu.

S podpisom pogodbe so včeraj podelili koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Šentilj.

Z županom občine Šentilj mag. Štefanom Žvabom je pogodbo za obdobje 15 let podpisala specialistka družinske medicine Urška Ferk, dr. medicine.

Dejavnost bo izbrana zdravnica opravljala v zdravstvenem domu Sladki Vrh, kjer se tudi nahajajo prostori, namenjeni splošni medicini. Zdravnica se bo tudi vključila v program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službo.

Urška Ferk, dr. med