Dela bi lahko bila zaključena do začetka septembra.

Ena izmed osrednjih letošnjih projektov v občini Šentilj je ureditev Maistrove ulice v središču Šentilja. Kot so sporočili iz občinske uprave, so gradbena dela v polnem teku.  Doslej so uredili:
– izvedba glavne linije fekalne kanalizacije od skladišča Palome do navezave na že zaključen projekt rekonstrukcije križišča v Šentilju.
– izvedba  glavne linije meteorne kanalizacije, vgrajeni so že lovilci olj (meteorna voda s parkirišč in dela ceste se najprej vodi v lovilce olj ter iz lovilcev olj v glavni zbirni meteorni kanal na Maistrovi ulici),
– zaključena je gradnja linijskega zadrževalnika, trenutno je še v izgradnji navezava linijskega zadrževalnika s projektom rekonstrukcije križišča v Šentilju,
– za premostitev višinske razlike so bili predvideni AB parapetni zidovi, trenutno se izvaja še betoniranje zadnjega AB zida ob blokih, ostali so že zaključeni,
– zamenjane so vodovodne cevi,
– cestišče se je začelo pripravljati od skladišča Paloma proti krožišču, trenutno se polagajo robniki na levi strani v smeri stacionaže, obenem pa se pripravlja spodnji ustroj.

Vrednost del znaša 2,8 milijona evrov

Župan občine Šentilj mag. Štefan Žvab nam je pojasnil, da dela izvajajo skladno z načrtom, celo nekoliko prehitevajo. “Računamo, da bomo v mesecu juliju položili že večino grobega asfalta in nato z ureditvijo Maistrove zaključili konec avgusta oziroma v začetku septembra. Naša želja je, da čimprej položimo grobi asfalt in na tak način preprečimo prašenje.”

Računamo, da bomo v mesecu juliju položili že večino grobega asfalta in nato z ureditvijo Maistrove zaključili konec avgusta oziroma v začetku septembra.

Vrednost del znaša 2,8 milijona evrov, projekt pa financirata Občina Šentilj in Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). Levji delež financiranja investicije, v vrednosti 2 milijona, je prevzelo ministrstvo, 800 tisoč občina. Glavni izvajalec del je Pomgrad d.d. skupaj s partnerjem Komunala Slovenske gorice d.o.o..