Imate poslovno idejo, pa ne veste, kako natanko bi se je lotili? Rok za prijavo na javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive so podaljšali do 25. oktobra.

Udeleženci 3. skupine PONI Podravje (foto: Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor)

Regionalna razvojna agencija (RRA) za Podravje – Maribor je skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj ter Razvojno agencijo Slovenske gorice podaljšala rok prijave za oddajo vloge za 4. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Kandidati lahko prijavo za vključitev v program oddajo do ponedeljka, 25. oktobra 2021. Javni poziv in obrazci so dostopni na tej spletni povezavi.

Ta četrtek, 21. oktobra 2021, bo ob 10. uri potekal informativni dan, kjer bodo kandidati lahko pridobili vse informacije o projektu in vključitvi v program. Kandidati, ki bi se želeli udeležiti informativnega dne, naj do srede, 20. oktobra 2021, do 14. ure oddajo prijavo na elektronski naslov poni@rra-podravje.si.

Projekt ponuja 4-mesečno redno zaposlitev

“Projekt udeležencem ponuja 4-mesečno redno zaposlitev, v okviru katere bodo celostno razvijali svoje podjetniške ideje, se udeleževali uporabnih individualnih in skupinskih podjetniških usposabljanj ter ob podpori izkušenih mentorjev in zunanjih strokovnjakov razvili in dopolnili podjetniško idejo, izdelali poslovni model ter se seznanili z različnimi vidiki podjetništva. Skozi usposabljanje pa se bodo zagotovo vzpostavili novi poslovni stiki, sodelovanja in prijateljstva,” so povedali na agenciji.

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, v okviru katerih bodo udeleženci podjetniškega usposabljanja realizirali svoje podjetniške ideje. Do sedaj je svojo podjetniško idejo v okviru programa realizirala skoraj polovica udeležencev.

Takšni so pogoji za vključitev v program

Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta. Stalno ali začasno prebivališče mora imeti v eni izmed občin Podravske regije. Kandidat še ni bil vključen v katerikoli program Podjetno v svet podjetništva. Vse zapadle obveznosti do države mora poravnati. Na dan vključitve v projekt mora imeti kandidat izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.