Pogoj za uveljavljanje subvencije avtobusnega prevoza za upokojence so kartica upokojenca in veljavni osebni dokument. Poleg Maribora zastonj še do Lovrenca na Pohorju in do Selnice ob Dravi.

Potem ko so ruški občinski svetniki sprejeli proračun, je v njem predvideno tudi subvencioniranje avtobusnih prevozov za upokojence.

Subvencioniranje od 21. maja dalje

To so za osrednji mariborski spletni medij Maribor24.si potrdili tudi v uradu ruške županje Urške Repolusk. »Subvencioniranje avtobusnih prevozov za upokojence se bo začelo že z nakupom mesečne vozovnice za mesec junij od 21. maja dalje,« so še dodali.

Urad županje: »Uvedeno bo 100-odstotno subvencioniranje avtobusnih prevozov za starejše nad 65 let.«

Proračun je »usmerjen« v ljudi

Sicer pa občina Ruše pod določenimi pogoji že subvencionira javni prevoz tako za upokojence, kot za določene druge uporabnike. »V dosedanjem dogovoru o sofinanciranju medkrajevnih avtobusnih linij so kot uporabniki avtobusnih prevozov opredeljeni brezposelne osebe, upokojenci in invalide, za katere velja enotna cena mesečne vozovnice 20 evrov do veljavnosti dogovora med Arrivo in občino,« so zapisali in dodali, da so s potrditvijo letošnjega proračuna, ki je usmerjen v ljudi, v letošnjem letu do brezplačnega avtobusnega prevoza upravičeni tako upokojenci kot invalidi. »Odločili smo se, da se dodatno približamo starejšim generacijam. Tako bo uvedeno 100-odstotno subvencioniranje avtobusnih prevozov za starejše nad 65 let,« poudarjajo v uradu županje.

 Letos predvidenih 8.000 evrov

Za namen subvencioniranja avtobusnih prevozov za upokojence je v proračunu občine Ruše za leto 2019 načrtovanih 8.000 evrov, pogoj za uveljavljanje subvencije avtobusnega prevoza za upokojence pa so kartica upokojenca ter veljavni osebni dokument, iz katerega je razvidno, da je oseba ruški občan. »Subvencionirane bodo avtobusne linije Ruše – Maribor – Ruše, Ruše – Lovrenc na Pohorju – Ruše in Ruše  – Selnica ob Dravi – Ruše,« so zaključili v uradu županje občine Ruše.