V Rušah bodo kmalu začeli s temeljito obnovo spomeniško zaščitenega objekta, ki obsega predvsem dela na fasadi in menjavo stavbnega pohištva.

Občina Ruše je uspela preko razpisa programa Las Drava pridobiti sredstva za obnovo fasade in menjavo stavbnega pohištva na objektu kulturnega doma. Gre za osrednji kulturni prostor v ruški občini, kjer izvajajo različne, predvsem kulturne dejavnosti, hkrati pa ima v stavbi sedež tudi Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki pokriva občine Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi. Nekoč je to bil Sokolski dom, njegovo gradnjo, zgrajen je bil leta 1930, pa je omogočila družina Gorišek, ki je darovala zemljišča, ter ruški podjetniki, ki so takrat gradnjo finančno podprli. Takrat so bili v objektu, ki še danes spada pod varstvo kulturne dediščine, prostori za sokolski in tamburaški orkester, gledališko skupino in knjižnico. Telovadni del društva se je nato preselil v novo zgrajeno telovadnico pri ruški osnovni šoli, leta 2017 pa se je v nove prostore preselila tudi Knjižnica Janka Glazerja Ruše.

Temeljito bodo prenovili predvsem zunanjost objekta

Nekaj obnovitvenih del so na objektu kulturnega doma opravili že v preteklosti. Tako so leta 1990 obnovili streho, v 90-ih letih so v notranjosti obnovili prostore pododrja, kjer so uredili pisarne za društva, delno pa je bil obnovljen tudi oder. Danes je na objektu kritična predvsem fasada, marsikje odpada omet, dotrajano je tudi stavbno pohištvo, ki kazi okolico. Zaradi vsega tega je objekt zelo energetsko potraten, kar se bo z načrtovano obnovo spremenilo.

V prvi fazi bomo uredili ovoj stavbe, sanitarije, zamenjali stavbno pohištvo. V notranjosti bomo prenovili spodnji del objekta, kjer bomo pridobili večjo avlo. V zgornjem delu bomo uredili galerijski prostor s pisarniškimi prostori.

Občina Ruše je za omenjeno adaptacijo že leta 2018 pridobila gradbeno dovoljenje, projekt obnove pa prijavila na javni poziv Las Drava, ki bo financirala tako obnovo fasade kot tudi obnovo stavbnega pohištva (zunanjih oken in vrat). Ruška županja Urška Repolusk je pojasnila, da gre za celovito adaptacijo kulturnega doma: “V prvi fazi bomo uredili ovoj stavbe, sanitarije, zamenjali stavbno pohištvo. V notranjosti bomo prenovili spodnji del objekta, kjer bomo pridobili večjo avlo. V zgornjem delu bomo uredili galerijski prostor s pisarniškimi prostori.”

Trenutno še iščejo izvajalca

“Pri tem projektu smo v fazi iskanja izvajalca. Pojavljajo se težave, saj so se na področju gradbeništva močno dvignile cene. Na zadnji seji je občinski svet podal soglasje za prerazporeditev določenih proračunskih sredstev na postavko obnova kulturnega doma, saj na osnovni prejetih ponudb ugotavljamo, da so cene precej višje. Smo torej v pogajanjih s potencialnimi izvajalci, tako da mislim, da smo že blizu tega, da sklenemo dogovor in čimprej začnemo z deli,” nam je še pojasnila ruška županja.