Občani Ruš, ki so dopolnili 15 let in prebivajo na območju Krajevnih odborov Smolnik in Bezena, lahko danes oddajo svoj glas za projektne predloge, zbrane v okviru poziva k projektnim predlogom za participativni proračun v Občini Ruše za leto 2021 »Nea se obiraj, Hitro participatiraj«.

Glasovanje bo potekalo danes, v soboto ( 9. januarja), med 8. in 15. uro na naslovih krajevnih odborov: Dom krajanov Smolnik, Glazerjeva ulica 29 in Dom krajanov Bezena, Bezena 17a.

Način glasovanja

Za glasovanje je potreben osebni dokument. Prebivalci posameznega območja krajevnega odbora bodo glasovali le za predlagane projekte območja, kjer imajo stalno prebivališče. Po identifikaciji upravičenci za glasovanje prejmejo glasovnico, ki bo vsebovala seznam uvrščenih projektov na glasovanje. Na glasovnici se obkroži en projektni predlog, ki mu krajani namenijo glas. Vsak lahko glasuje samo v svojem imenu. Upravičenec za glasovanje lahko glasuje le enkrat.

Na glasovnici se obkroži en projektni predlog, ki mu krajani namenijo glas. Vsak lahko glasuje samo v svojem imenu. Upravičenec za glasovanje lahko glasuje le enkrat.

Glasovnica s katere ne bo razvidna volja glasovalnega upravičenca, kateremu projektnemu predlogu je namenil svoj glas, bo neveljavna.

Kateri so projektni predlogi?

Območje Krajevnega odbora Smolnik:

Vivatova glažuta (združeni trije predlogi): Obnova, obeležitev nekdanje upravne stavbe Vivatove glažute, lekarnarja Franca Minařika. Predstaviti zgodovinski pomen objekta in promocija kraja – postavitev informativnih tabel, ki predstavljajo zgodovino objekta in kraja. Priprava projektne dokumentacije za nadaljnjo obnovo objekta. Okvirna vrednost: 8.000 EUR.

Dopolnitev otroškega igrišča na Smolniku (združena dva predloga): Ureditev betonske mize za igranje namiznega tenisa; postavitev motoričnih igral; umestitev miselne igre; ureditev dodatne razsvetljave za osvetlitev igrišča (preprečitev vandalizma v nočnih urah) ter ureditev asfaltne prevleke za košarkarsko igrišče. Okvirna vrednost 8.000 EUR.

Namestitev odbojne varnostne ograje ob LC Smolnik-Šumik (cestni odsek pod Jelensko pečjo) – zagotavljanje varnosti v cestnem prometu (JP 360021 ca. 200 m). Okvirna vrednost 5.500 EUR.

Območje Krajevnega odbora Bezena:

Ureditev javne razsvetljave ob javni poti 861021 (združitev dveh predlogov): Podgoroj Bezena v dolžini ca. 800 m.
Namestitev odbojne cestne ograje na Krečijev breg (Javna pot 861481) – v dolžini ca. 200 m.

Bezenski rekreativček (združena dva predloga) – Ureditev športno rekreativnega igrišča ob Domu krajanov Bezena. Predlog v smislu ureditve za vse generacije, vsebujoč športno fitnes opremo na prostem v kombinaciji z otroškimi igrali, kar bi omogočilo medgeneracijsko druženje, izboljšalo kakovost življenja otrok na Bezeni, razvijanje psihomotoričnih spretnosti in promocijo zdravja. Okvirna vrednost 7.500 EUR.

Osvetlitev in tlakovanje pešpoti do parkirišča do Doma krajanov Bezena 100 m. Ocenjena vrednost 4.000

Iz proračuna Občine Ruše bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem območju v posameznem krajevnem odboru prejeli največ glasov.

Glasovanja v Krajevnih odborih Bistrica ob Dravi in Ruše ne bo

Za območje Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi glasovanje o predlogih projektov ne bo potrebno, saj je dva predloga, ki ustrezata kriterijem, možno izvesti z razpoložljivimi sredstvi. Za območje Krajevnega odbora Ruše noben predlog ni ustrezal kriterijem, zato glasovanje ne bo izvedeno.