31. maja bodo tudi z gradbišča na glavni cesti Maribor – Kamnica umaknili vse zapore. Ruška županja prosi za strpnost in razumevanje.

Zaradi obnove bodo most čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami 31. maja popolnoma zaprli, obvoz pa je predviden prek Koroškega mosta v Mariboru. To bo še dodatno obremenilo promet na cesti iz Maribora proti Koroški.

Na glavni cesti med Mariborom in Kamnico bodo do ponedeljka umaknili vse zapore

Dobra novica pa je, da so dela v Bresternici in Kamnici praktično že zaključena. Z Direkcije RS za infrastrukturo so nam sporočili, da so gradbena dela obnove 2,4 kilometra vozišča na glavni cesti G1-1/0245 Ruta–Maribor (Koroški most) v zaključni fazi, tako da bodo do 31. maja umaknjene vse zapore v zvezi z gradbiščem. “Dela so obsegala rezkanje asfaltnih površin po posameznih pasovih, izkop ter zamenjavo tampona, izvedbo nosilne, vezne in zaporne asfaltne plasti, zamenjavo poškodovanih robnikov ter izvedbo nove horizontalne in vertikalne signalizacije.”

Most bo zaprt približno leto in pol

Spomnimo, da je za most, ki se nahaja na regionalni cesti Ruše-Selnica ob Dravi, v sklopu rekonstrukcije načrtovana razširitev s pločnikom na eni strani in z dvosmerno kolesarsko stezo na drugi strani, slednja bo del Dravske kolesarske poti. “Taka razširitev vpliva na statični sistem objekta, kar pomeni, da gre za zelo zahteven projekt. Iz tega razloga bo gradnja trajala približno leto in pol, kar pomeni zaključek gradnje jeseni 2022,” sporočajo z direkcije.

V času popolne zapore preko mosta ne bo možen niti prehod pešcev in kolesarjev. Pot iz Ruš v Selnico ob Dravi, ki zdaj znaša štiri kilometre, bo tako daljša za okoli 20 kilometrov.

V času popolne zapore mostu bo promet voden iz Ruš preko Bezene, Bistrice ob Dravi ter Limbuša do Maribora, kjer je predvideno prečkanje reke prek Koroškega mostu, in nato vrnitev nazaj proti zahodu po selniški strani skozi Kamnico in Bresternico. V času popolne zapore preko mosta ne bo možen niti prehod pešcev in kolesarjev. Pot iz Ruš v Selnico ob Dravi, ki zdaj znaša štiri kilometre, bo tako daljša za okoli 20 kilometrov.

Urška Repolusk: Vse prizadete v času rekonstrukcije mostu čez Dravo zato prosim za strpnost in razumevanje ter uporabo varnih in dovoljenih obvoznih poti

Urška Repolusk, županja občine Ruše, ob skorajšnji zapori mostu občanom in ostalim uporabnikom mostu sporoča: “Rekonstrukcija mostu čez reko Dravo je po oceni Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo nujna, zaradi izjemno slabega stanja mostu. Ob takih ocenah se moramo v prvi vrsti zavedati varnosti prebivalstva in vsako sklepanje kompromisov ni sprejemljivo. Na to nas opominjajo katastrofalne nesreče ob zrušenih mostovih in viaduktih, katerih se ni ustrezno vzdrževalo. Takšni katastrofi smo bili priča pred dvemi leti, ko se je zrušil viadukt Morandi v Genovi in za sabo pokopal več kot 40 življenj. V izogib takšnim in podobnim nesrečam, so pravočasne obnove prometne infrastrukture nujne in neizbežne.”

Vse prizadete v času rekonstrukcije mostu čez Dravo zato prosim za strpnost in razumevanje ter uporabo varnih in dovoljenih obvoznih poti. Varnost vseh je na prvem mestu.

“Zavedamo se, da bo popolna zapora mostu čez reko Dravo v času rekonstrukcije mostu, močno vplivala na življenje prebivalstva in gospodarstvo. Zato smo z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Občino Selnica ob Dravi in Dravskimi elektrarnami Maribor iskali možne rešitve od vodenja prometa preko začasnega montažnega jeklenega mostu, do obvoza preko hidroelektrarne Fala in obvoza preko Falske pečine. Vendar nobena od navedenih rešitev ni sprejemljiva, v prvi vrsti iz vidika varnosti. Vse prizadete v času rekonstrukcije mostu čez Dravo zato prosim za strpnost in razumevanje ter uporabo varnih in dovoljenih obvoznih poti. Varnost vseh je na prvem mestu.”