Potekajo gradbena dela na odseku Dravske kolesarske poti med Bistrico ob Dravi in Limbušem.

Pričela so se gradbena dela II. faze ureditve kolesarske poti med Rušami in Mariborom, in sicer odsek med Bistrico ob Dravi in Limbušem. Projekt vodi in financira Direkcija RS za infrastrukturo, saj gre za državno kolesarsko povezavo.

Urejene več kot 400 m kolesarske povezave

Opisani odsek bo potekal v koridorju železnice, južno od regionalne železniške proge Maribor – Prevalje – d.m. in bo izveden kot asfaltirana prometnica širine 3,0 m s peščenima bankinama na vsaki strani.

V občini Ruše bo tako urejene več kot 400 m kolesarske povezave med Železniško postajo Bistrica ter občinsko mejo z Mestno občino Maribor. Zaradi bližine železniške proge bo kolesarska pot na severni strani varovana z ograjo.