Občina Ruše je na podlagi notranje revizije, ki je ugotovila vrsto nepravilnosti pri poslovanju, pričela s postopkom razrešitve direktorja Tomija Prosnika. Prosnik pravi, da je v ozadju politična akcija in da so bili nekateri dokumenti očitno “sproducirani”.

Občina Ruše je na podlagi ugotovitev, ki jih je podala notranja revizija poslovanja Centra za mlade Ruše (CEZAM), katerega ustanovitelj je Občina Ruše ter na podlagi zahtev Občinskega sveta Občine Ruše, pričela s postopkom za razrešitve direktorja CEZAM-a, Tomija Prosnika. Tomi Prosnik je bil tudi na zadnjih županskih volitvah protikandidat aktualni županji Urški Repolusk.

Premoženjsko stanje zavoda prikazano napačno

V svoji izjavi Občina Ruše navaja razloge za razrešitev in podaja ugotovitve revizijskega poročila v katerem je bilo ugotovljeno pomembno odstopanje na področju izkazovanja resnične in poštene slike zavoda. Po pregledu računovodskih izkazov zavoda tako obstaja velika verjetnost, da je finančno oz. premoženjsko stanje zavoda prikazano napačno, previsoko izkazano premoženje – napaka v višini najmanj 44.100,00 EUR.

Na področju športa so se v zavodu organizirali poslovni dogodki, za katere ni bilo jasne določitve vira financiranja. Takšna praksa je v javnem zavodu nezakonita in je povzročila, večjo finančno izgubo. Direktor v obdobju 2017 in 2018 ni opravil vseh aktivnosti za uravnoteženje prihodkov in odhodkov, kar je v javnem zavodu osnovni princip delovanja.

Brez soglasja ustanovitelja spremenili sistemizacijo in si povišali plače

Vodstvo zavoda je kljub finančni izgubi, brez mnenja ustanovitelja v letih 2017 in 2018 večkrat (nazadnje decembra 2018) spremenilo sistemizacijo, direktor pa podpisal anekse k več pogodbam o zaposlitvi, brez ustrezne zakonske podlage ali pooblastila ter brez zagotovljenih virov za povišana izplačila plač. Kot posledica samo zadnje spremembe konec leta 2018, je bilo v obdobju november 2018 – maj 2019 izplačanih za 31.284,74 EUR (bruto znesek) plač več, kot bi jih bilo brez teh sprememb. V dveh letih to pomeni za več kot 100.000,00 EUR dodatnih obremenitev iz naslova višjih plač.

Le-to se po mnenju revizorjev odraža tudi v Poslovnem in računovodskem poročilu za leto 2018, kjer je razvidno, da je javni zavod ustvaril v letu 2018 primanjkljaj v višini 36.808,14 EUR, od tega je na področju Športnega parka Ruše v letu 2018 ustvaril 37.621,77 EUR primanjkljaja (v letu 2017 je na področju Športnega parka Ruše primanjkljaj znašal 33.172,93 EUR).

V revizijskem poročilu ugotavljajo, da poslovanje zavoda v letih 2016 do 2018 v določenih delih ni bilo skladno z načeli zakonitosti, preglednosti in gospodarnosti ter na določenih področjih niso bile vzpostavljene in delujoče ustrezne notranje kontrole, ki bi zagotavljale, da je poslovanje CEZAM-a pregledno, pravilno in skladno z zakonodajo. V poročilu je tudi izpostavljeno, da na nivoju vodstva ne obstaja znanje o določenih osnovnih principih delovanja javnih zavodov. Le-to se po mnenju revizorjev odraža tudi v Poslovnem in računovodskem poročilu za leto 2018, kjer je razvidno, da je javni zavod ustvaril v letu 2018 primanjkljaj v višini 36.808,14 EUR, od tega je na področju Športnega parka Ruše v letu 2018 ustvaril 37.621,77 EUR primanjkljaja (v letu 2017 je na področju Športnega parka Ruše primanjkljaj znašal 33.172,93 EUR).

Program sanacije direktorja ni prepričal svetnikov

Program sanacije finančne izgube iz preteklih let, ki ga je pripravil direktor zavoda Tomi Prosnik, tudi ni prepričal svetnikov Občinskega sveta Občine Ruše, ki so njegov program sanacije zavrnili, ter od županje zahtevali, da ukrepa tako glede ugotovitev revizijskega poročila, kakor glede priprave sanacijskih ukrepov.

Na podlagi ugotovitev iz revizije in podatkov iz poslovnega in računovodskega poročila za leto 2017 in 2018, so podani razlogi za razrešitev direktorja pred potekom mandata iz prvega odstavka 26. člena Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše. Občina Ruše je kot ustanoviteljica CEZAM-a, direktorja o navedenem seznanila in pričela s postopki za njegovo razrešitev.

Občina Ruše ne more prevzemati finančnih bremen zaradi neustreznega vodenja zavoda

Kot navaja Občina Ruše ugotovitve revizije narekujejo tako kadrovske kot strukturne in organizacijske spremembe delovanja CEZAM-a. Kot ustanovitelj ne morejo dopuščati nezakonitega in negospodarnega poslovanja ter prevzemati finančnih bremen, zaradi takšnega vodenja CEZAM-a. Tega ne morejo dopustiti, tako zaradi zaposlenih v CEZAM-u, kot tudi občank in občanov občine Ruše, ki so uporabniki njihovih storitev zaključujejo v svoji izjavi za javnost.

Na vrsti sta še svet zavoda in občinski svet

Županja Urška Repolusk je o zadevi dejala, da so se opredelili, da se sanacija javnega zavoda pod obstoječim vodstvom ne bo izvedla.

»Prav zato smo se odločili za razrešitev direktorja javnega zavoda, predvsem iz razlogov, ki so podrobno navedeni na občinski spletni strani. Sicer pa se je direktor že moral izjasniti glede omenjenih razlogov, svoje bo povedal tudi svet javnega zavoda, ki ima sejo v začetku februarja, kasneje pa še občinski svet,« je dejala županja.

V ozadju naj bi bila politična akcija

Tomi Prosnik, direktor CEZAM-a, je povedal, da so informacije izvzete iz konteksta z namenom političnega blatenja oziroma ustvarjanja podpore javnega mnenja, da se takšna poteza legitimira.

Tomi Prosnik: »Na vse pripombe sem odreagiral in jih ovrgel z vso dokumentacijo že v procesu revizije ter tudi takrat, ko me je seznanila županja, ki se je pač odločila, da gre s proceduro naprej.«

»Na vse pripombe sem odreagiral in jih ovrgel z vso dokumentacijo že v procesu revizije ter tudi takrat, ko me je seznanila županja, ki se je pač odločila, da gre s proceduro naprej. Med drugim še navajajo, da je šlo za zahtevo občinske sveta, vendar lahko rečem, da sem bil na občinskih svetih in vseh odborih, kjer so se seznanjali z revizijskim poročilom in nikjer ni bil sprejet sklep, ki bi razreševal direktorja. Tudi revizija ni tega priporočala, poleg tega svet zavoda, ki je kot vrhovni organ obravnaval revizijsko poročilo, ni zavzel stališča za razrešitev direktorja, celo potrdil je vse predloge. In še revizorka ni nikjer zapisala, da je razrešitev direktorja najboljši ukrep, zato sklepam, da je to politična akcija,« je pojasnil Prosnik in dodal: »V državnem zboru bodo nove volitve, mi pa očitno še nismo opravili s prejšnjimi.«

Konstruktivni predlogi in želja po sodelovanju brez odziva

Prosnik še pravi, da je vselej dajal konstruktivne predloge in se trudil sodelovati, ustanovitelju, županji ter strokovnim službam pa predlagal rešitve za vse možne stvari, ki jih tudi navajajo. »Odziva pa ni bilo,« je bil kratek Prosnik.

Tomi Prosnik: »Mislim, da dobro delamo, primanjkljaj pa je izključno posledica neurejenega financiranja.«

Nadaljeval je, da so kot zavod naredili vse in še več, zato je izjemno ponosen na rezultate, ki jih imajo. »O tem pričajo tudi odzivi strank in občanov, med drugim imamo najbolje obiskan javni bazen v državi, prihodki so višji za 40 odstotkov od naslednjega primerljivega bazena. Prireditve in festivali so izjemno obiskani. Mislim, da dobro delamo,« je dejal Prosnik in zaključil, da je primanjkljaj izključno posledica neurejenega financiranja, ter da je z ustrezno dokumentacijo pripravljen tudi na sodne postopke, kjer bo branil svojo resnico in pravico.