Direkcija RS za infrastrukturo bo pristopila k sanaciji mostu čer reko Dravo v Rušah. Začetek gradnje predvidoma v začetku leta 2021. Na prenovljenem mostu bo umeščena tudi kolesarska steza, ki je del Dravske kolesarske poti.

Foto: Občina Ruše

Direkcija RS za infrastrukturo bo pristopila k sanaciji mostu čer reko Dravo v Rušah. Most je bil zgrajen leta 1967 in nazadnje saniran leta 1989. Začetek gradnje je predviden po izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del, in sicer predvidoma v začetku leta 2021.

Kot so navedli na FB profilu Občine Ruše, v času izvajanja del  predvidena popolna zapora mostu. Od predvidoma novembra 2020 do začetka del pa omejitev hitrosti na 30 km/h in omejitev prometa za vozila z največjo dovoljeno maso nad 25 ton.

Ob zadnjem obdobnem pregledu mostu ugotovili, da je stanje objekta zelo slabo

Na Direkciji RS za infrastrukturo so ob zadnjem podrobnem pregledu mostu ugotovili, da je stanje objekta zelo slabo. Pri zadnjem podrobnem pregledu objekta, dne 20. 3. 2020 je bila na mostu evidentirana razpoka, na katero bi lahko negativno vplivale vremenske razmere v jesenskem in zimskem času, bodisi potencialne druge nepredvidene obremenitve.

Pri zadnjem obdobnem pregledu objekta, dne 20. 3. 2020 je bila na mostu evidentirana razpoka, na katero bi lahko negativno vplivale vremenske razmere v jesenskem in zimskem času, bodisi potencialne druge nepredvidene obremenitve.

Zaradi nastalih poškodb in z namenom zagotavljanja varnosti in stabilnosti mostu bo na mostu vzpostavljen ukrep z omejitvijo hitrosti na 30 km/h in omejitvijo prometa za vozila z največjo dovoljeno maso nad 25 ton. Ta ukrep bo predvidoma veljal od novembra 2020 do začetka načrtovane sanacije mostu.

Prenova predvideva rekonstrukcijo mostu z umestitvijo kolesarske steze

Prenova predvideva rekonstrukcijo mostu z umestitvijo kolesarske steze na eni strani in hodnika za pešce na drugi strani. Kolesarska steza je del Dravske kolesarske poti. Za strokovno in kvalitetno obnovo mostu je treba zagotoviti ustrezne delovne pogoje ter za čas gradnje vzpostaviti ustrezen in hkrati optimalen začasni prometni režim.

Direkcija RS za infrastrukturo je za iskanje optimalne rešitve glede spremembe prometnega režima v času rehabilitacije mostu preučila več variant. Varianta vodenja prometa preko začasnega montažnega jeklenega mostu se je, zaradi specifičnosti območja, izkazala kot neizvedljiva. Edina ustrezna rešitev je popolna zapora mostu.

Varianta vodenja prometa preko začasnega montažnega jeklenega mostu se je, zaradi specifičnosti območja, izkazala kot neizvedljiva. Edina ustrezna rešitev je popolna zapora mostu.

V času popolne zapore mostu bo promet urejen z uradnim obvozom po državni cesti, pri čemer bo uradni obvoz iz obeh strani popolne zapore potekal preko Maribora. Iz smeri Ruše po Kolodvorski ulici ter po regionalni cesti R2-435, odsek 1432 Maribor – Ruše preko krajev Bezena, Bistrica ob Dravi ter Limbuš. Obvoz se bo nadaljeval po glavni cesti G1-1, odsek Maribor (Koroški most) – cesta Proletarskih Brigad čez Koroški most, kjer se bo v krožnem križišču preusmeril na glavno cesto G1-1, odsek 0245 Ruta – Maribor (Koroški most) do Selnice ob Dravi v skupni dolžini obvoza 24,6 km (28 min).  V obdobju popolne zapore mostu ne bo možen prehod pešcev in kolesarjev.

Foto: Občina Ruše