Podlaga za postavitev počivališč za kolesarje ob Dravski kolesarski poti v občini Ruše je pripravljena.

Počivališče Ruše

Tudi skozi občino Ruše poteka trasa Dravske kolesarske poti. Kot so povedali v občinski upravi, bo kolesarska pot dolga 4 kilometre in 653 metrov, ob trasi poti pa bodo tri kolesarska počivališča, ki so locirana v Rušah, Bezeni in Bistrici ob Dravi. V tem zaporedju bodo omenjena postajališča tudi postavljena.

Koncept počivališča je, da je namenjen relaksaciji, počitku in uživanju v naravi. To je tudi namen nove kolesarske poti. “S kombinacijo lesa oz. desk smo želeli prikazati povezavo s splavarjenjem in splavi, ki so bili na Dravi v preteklosti glavni prepoznavni element. Nova počivališča so zasnovana iz več elementov, ki omogočajo prilagajanje postavitve in opremljenosti počivališča glede na lokacijo, potrebe in prostor, ki je na voljo. Lahko so pokrita ali brez strehe,” so zapisali na spletni strani Drava Bike.

Počivališče Bezena

Počivališče Bistrica ob Dravi

V ruški občini je trasa kolesarske poti že v celoti urejena

Županja Urška Repolusk je pojasnila, da tudi na območju ruške občine urejajo počivališča po enotnih smernicah Drava Bike. “Prvo počivališče postavljamo pri ruškem športnem parku, naslednjo v Bezeni in še tretje v Bistrici ob Dravi. Kar pa zadeva samo kolesarsko pot, pa lahko povem, da je ta na območju naše občine že v celoti urejena. Kmalu se bomo lahko povezali z Mariborom, saj s tiste strani s kolesarsko potjo že prihajajo proti Laznici.”