Z županjo Urško Repolusk smo govorili o aktualnih in načrtovanih projektih, zapori ruškega mostu, skrbi za starejše in mlade ter skorajšnjem praznovanju občinskega praznika.

Občina Ruše meri 61 km2, na katerih v sedmih naseljih živi več kot 7.000 prebivalcev. Na severu se razprostira do reke Drave, na jugu pa sega na severno pobočje vzhodnega Pohorja. Največje naravno bogastvo občine so njeni širni in bogati gozdovi, ki pokrivajo 82 % površine. O aktualnih in načrtovanih projektih in investicijah ter o ostalem dogajanju v občini smo govorili z županjo Urško Repolusk:

Ob začetku mandata ste prevzeli neurejeno čiščenje odpadnih komunalnih vod. V večini občin je to že bilo urejeno. Kako ste se lotili tega velikega projekta?

Konec leta 2018 sem občino prevzela v dokaj slabem stanju, in to tako na področju cestne kot tudi komunalne infrastrukture. Ravno to področje čiščenja in odvajanja odpadnih vod, kar imajo ostale občine urejeno že vrsto let, je v Rušah še vedno nerešeno. V prvih mesecih leta 2019 smo se hitro lotili urejanja te problematike. Za najbolj optimalno rešitev se je izkazala različica, da velik del odpadne vode priključimo na čistilno napravo v sosednji občini Selnica ob Dravi, da del odpadne vode čistimo v Smolniku, kjer čistilna naprava že deluje, del odpadne vode v Bezeni in Bistrici, kjer gre za drugo agromelioracijo, pa bomo čistili z lastno čistilno napravo, ki jo nameravamo tudi zgraditi.

Projekt čiščenja in odvajanja odpadne vode imamo namen realizirati do konca leta 2022.

Študija je pokazala, da je ta rešitev optimalna tako z vidika vrednosti investicije kot tudi cene za končnega uporabnika. K projektu smo resno pristopili že v marcu 2019, naslednje leto smo izbrali tudi novega koncesionarja – podjetje Komunala ODTOK d.o.o., ki bo tudi gradilo novo čistilno napravo za Bezeno in Bistrico. Konec leta 2020 smo imeli že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za celovit sistem čiščenja in odvajanja odpadne vode. Projekt čiščenja in odvajanja odpadne vode imamo namen realizirati do konca leta 2022.

Zapora ruškega mostu gotovo vpliva na življenje občanov. Verjetno pozdravljate odločitev hidroelektrarne Fala, ki bo pešcem in kolesarjem vendarle omogočila prehod preko njihove servisne poti v Fali?

Občina je bila glede zapore mostu ves čas v stiku s pristojnim ministrstvom. Dali smo pobudo za postavitev pontonskega mostu, kar se je kasneje, zaradi brežin in tresljajev, ki bi vplivali na rekonstrukcijo obstoječega mostu, izkazalo za neuresničljivo. Sodelovali smo tudi na koordinaciji na nivoju upravne enote, saj v Selnici ob Dravi nekatere skupne službe ne delujejo.

Dogovorili smo se, da bodo uradne ure centra za socialno delo, upravne enote in zavoda za zaposlovanje tudi v Selnici ob Dravi, da torej njihovi občani v tem času ne bodo oškodovani za te storitve državne uprave. Aktivno smo še sodelovali v delovni skupini, v kateri smo skupaj s selniško občino in hidroelektrarno Fala razpravljali o uporabi njihovega mostu čez reko Dravo. Prvotna ideja, da bi se čez most lahko vozila tudi motorna vozila, se je iz varnostnih razlogov izkazala za neizvedljivo. Tako da je zdaj hidroelektrarna, tudi zaradi pritiska javnosti, sprejela odločitev, da bo čez svoj most prehod omogočila zgolj pešcem in kolesarjem. To odločitev pozdravljam, prav tako rekonstrukcijo mostu, ki je bil v zelo slabem stanju. Vemo, da so že v zadnji zimi čez most zaradi razpok v konstrukciji omejili promet, tako po teži kot tudi hitrosti. Konec leta 2022 bomo imeli varen most, ki bo uporaben za pešce, kolesarje in za vozila.

Z Ministrstvom za infrastrukturo in prevoznikom Arriva smo se uspeli tudi dogovoriti, da cene avtobusnih vozovnic, kljub daljšemu obvozu, ostajajo nespremenjene za končnega uporabnika.

Z Ministrstvom za infrastrukturo in prevoznikom Arriva smo se uspeli tudi dogovoriti, da cene avtobusnih vozovnic, kljub daljšemu obvozu, ostajajo nespremenjene za končnega uporabnika. Razliko v ceni bo sofinanciralo Ministrstvo za infrastrukturo. To bo olajšalo stroške predvsem staršem šolajočih se otrok, ki se dnevno vozijo v šolo, ali imajo v Rušah druge obšolske dejavnosti.. Dogovorili pa smo se tudi za dodatne linije avtobusnih prevozov.

Javni objekti v občini so večinoma starejši z dotrajanimi fasadami. Govorim o kulturnem domu, glasbeni šoli, osnovni šoli. Izjema je kulturni dom v Bistrici. Kje lahko pričakujemo prenove še v tem mandatu?

Moja želja je, da je kraj urejen in k temu spadajo tudi urejeni občinski in zasebni objekti. Že nekaj let za del trškega jedra ob državni cesti razpisujemo subvencije za fasade, v letošnjem letu tudi za menjavo strehe. Letos smo pristopili tudi k razpisu za energetsko sanacijo javnih objektov, ki se bo predvidoma začela v naslednjem letu, in to tako na osnovni šoli kot tudi glasbeni šoli, junija letos pa gre v energetsko sanacijo kulturni dom, nato pa še objekti občinske stavbe, upravne enote ter policijske postaje. Predvidoma konec prihodnjega leta bodo vsi ti objekti imeli že bistveno lepšo zunanjo podobo.

Veliko pozornosti je pritegnil dogovor o gradnji doma za starejše v Rušah. Še vedno ste edina upravna enota v Sloveniji, ki doma starostnikov nima. Kdaj lahko pričakujemo začetek gradnje, kakšne bodo kapacitete?

Točnega podatka o začetku gradnje še nimamo. Senecura, ki bo gradila dom, pripravlja projektno dokumentacijo, potekajo usklajevanja glede dostopov, cest, komunalne infrastrukture. Glede na podeljeno koncesijo bo dom za 150 ljudi zgrajen do konca leta 2022.

Kaj bo s hotelom Veter, ki ga je lastnik želel preurediti v dom za starejše?

Takšen je bil interes lastnika hotela Veter, ki je želel tam urediti dom za starostnike. Ministrstvo ima glede tovrstnih domov določne prostorske in ostale normative, ki so vezani na stavbo in zunanje površine. Ugotovili so, da hotel Veter ni primeren za tovrstno dejavnost, se pa lastnik hotela dogovarja, tudi s Senecuro, za ureditev morebitnih varovanih stanovanj. Ta teden bo sicer hotel z restavracijo in kavarno ponovno odprl svoja vrata po dlje časa trajajočem zaprtju zaradi ukrepov NIJZ, povezanih z epidemijo.

Kako sicer skrbite za starejše občane?

Zadnja leta veliko pozornosti namenjamo ravno tej ranljivi skupini ljudi, ki predstavlja 22 odstotkov vseh naših občanov. Glede števila starejših nad 65 let smo v Sloveniji nad povprečjem. Leta 2020 smo povečali sredstva za program pomoči na domu za starostnike. Ta program smo razširili in vanj, tudi z nekoliko spremenjeno ceno, dodatno vključili okoli 20 starejših, tako da sedaj nudimo to pomoč okoli 80 starostnikom. Ob tem tudi sofinanciramo domsko varstvo za starostnike, za kar porabimo skoraj 10 odstotkov proračuna (okoli 600 tisoč evrov). V času mojega mandata smo začeli s projektom Prostofer, v okviru katerega nudimo starejšim občanom brezplačen prevoz po opravkih v občini in zunaj nje.

Leta 2020 smo povečali sredstva za program pomoči na domu za starostnike. Ta program smo razširili in vanj, tudi z nekoliko spremenjeno ceno, dodatno vključili okoli 20 starejših, tako da sedaj nudimo to pomoč okoli 80 starostnikom.

Prvo leto mandata, leta 2019, smo upokojencem nudili brezplačne vožnje z javnim prevozom, zdaj to vozovnico subvencionira Ministrstvo za infrastrukturo. Izvajamo projekt E-oskrba, ki zagotavlja 24-urno povezavo s centrom za pomoč na daljavo in takojšnje proženje klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovalni enoti v primeru padca ali slabosti. Ustanovili smo tudi medgeneracijski center v Rušah, ki je začel z delovanjem v letu 2019, konec leta 2020 pa smo ustanovili svoj socialno varstveni zavod, Zavod Rast, katerega osnovni namen je skrb za najbolj ranljive skupine ljudi. Verjamem, da bo ta zavod konec leta ob sprostitvi ukrepov začel normalno delovati.

Ceste na Pohorje so osnova turizma, določene odseke ste uredili. Kakšen je načrt za naprej? Kaj ste sicer še postorili v občini za podporo turizmu?

Takoj ko sem prevzela župansko funkcijo, smo začeli urejati cesto proti Arehu. Z asfaltom želimo priti do spodnje postaje smučišča Pisker. Za razvoj turizma je zelo pomembno, da občina uredi za to potrebno infrastrukturo in prostorske načrte. V letu 2020 smo na Arehu zgradili manjšo čistilno napravo, ki jo je mogoče še nadgraditi. Aktivno sodelujemo s številnimi deležniki na Pohorju glede ureditve Areha. Glede tega imamo izdelano idejno zasnovo. Žal v prejšnjih letih na področju turizma ni bilo vlaganj. Javni zavod Cezam se s tem področjem ni kaj veliko ukvarjal. Zdaj se tam, glede na to da se ta javni zavod reorganizira, turizem vzpostavlja kot ena glavnih dejavnosti. Še letos nameravamo na trgu v Rušah odpreti turistično informacijski center, ki bo turiste oskrbel z osnovnimi informacijami. Letos sem imenovala tudi delovno skupino za področje turizma. Sicer pa se zdaj najbolj usmerjamo v dnevne turiste, ki jim zagotovo lahko veliko pokažemo.

Končuje se kolesarska pot med Bistrico ob Dravi in Limbušem, ki je del državne Dravske kolesarske poti. Načrtujete še kakšne dodatne metre kolesarke v občini?

Naš del Dravske kolesarske poti zavzema okoli 4 kilometre in pol kolesarke s tremi kolesarskimi postajališči. V tem trenutku urejajo povezavo naše že zgrajene poti z Limbušem. Hkrati pa izvajamo tudi projekt e-koles s polnilnicami, v okviru katerega si bo tudi v naši občini mogoče izposoditi e-kolo. Sicer pa želimo celotno občino povezati s kolesarskimi potmi. Kolesarje želimo s kolesom pripeljati tudi v center občine, do našega trga, ki ga nameravamo v letošnjem in prihodnjem letu dokončno urediti.

Kolesarskih poti so najbolj veseli mladi. Kakšne ugodnosti, prednosti imajo mladi v vaši občini? Zakaj naj mladi ostanejo ali se celo preselijo v ruško občino?

Trudimo se, da bi mladim v občini omogočili kakovostno življenje. Imamo veliko infrastrukture, tako športne kot ostale, ki mladini omogoča aktivno preživljanje prostega časa. Bazen v športnem parku je odprt, pripravljamo projekt Matavškove jame, kjer želimo vzpostaviti športno rekreacijski park. Da bi privabili čimveč mladih, smo do 50 odstotkov znižali komunalni prispevek za mlade družine, nagrado ob rojstvu otroka smo povečali iz 60 na 350 evrov, izvajamo aktivnosti medgeneracijskega druženja.

Upam, da v prihodnjem letu zgradimo tudi kak večstanovanjski blok. Pravkar pa pripravljamo projekte za nadgradnjo oziroma razširitev vrtca.

V prihodnje želimo na območju, ki ga urejamo s podrobnim občinskim prostorskim načrtom, subvencionirati nabavno ceno za nove zazidljive površine za mlade družine. V Rušah že več kot 15 let nismo gradili novih stanovanj, tako da se tudi s tem aktivno ukvarjamo. Upam, da v prihodnjem letu zgradimo tudi kak večstanovanjski blok. Pravkar pa pripravljamo projekte za nadgradnjo oziroma razširitev vrtca. Pomembna prednost naše občine za mlade družine je tudi ta, da nudi vso potrebno infrastrukturo in hkrati družbene ter športne dejavnosti. Slednje mladim družinam prihrani veliko dragocenega časa pri vsakodnevnih opravkih in vključevanju otrok v popoldanske dejavnosti.

Kako ste poskrbeli za manjše, obrobne kraje v občini: Falo, Lobnico, …?

Občino želimo razvijati enakomerno. V lanskem letu smo pristopili k projektu participativnega proračuna, v okviru katerega lahko občani soodločajo o posameznih projektih, kar se mi zdi zelo pomembno, zlasti za manjša naselja. Letos začnemo že z realizacijo prvih projektov, ki so jih predlagali občani po posameznih naseljih. Ravnokar urejamo javno razsvetljavo na Fali, v Lobnici smo realizirali dva cestna odseka (Ruše – Mariborska koča, Ruše – lovska koča).

V centru občine je eden izmed glavnih projektov prenova Trga vstaje. Kakšne so zadnje informacije glede te investicije?

Projekt je nekoliko zastal zaradi nesprejetja proračuna, ki ga svetniki žal do meseca marca niso potrdili. Zdaj imamo za prenovo že pripravljen PZI, priprava tega dokumenta se je nekoliko zavlekla tudi zaradi epidemije, saj so bile posamezne arhitekturne pisarne nekaj časa zaprte. Naslednji korak je razpis za izbiro izvajalca, občinski svet pa mora še podati soglasje za nadaljevanje ureditve trga. Želja je, da z izvajanjem projekta pričnemo v poletnih mesecih ali zgodaj jeseni. Z župnijo se dogovarjamo o morebitnem odkupu objekta kaplanije, ki bi ga prenovili in v njem uredili dodatne prostore za občinsko upravo, morda tudi sejno sobo, poročno dvorano, …

Obnovili ste eno od osrednjih cest v centru Ruš, Ruške čete, pred časom tudi ceste v blokovskem naselju pri gasilskem domu, ki so bile že zelo dotrajane. So še kakšni načrti glede prenov cest?

V tem mandatu smo uredili več cest. Tako je zaključena ulica Ruške čete, ki je zajemala tudi temeljito obnovo kanalizacije in obnovo dela javnega plinovoda, uredili smo Ulico Pohorskega bataljona, Dolinškovo in Košeninovo ulico. Uredili smo kar nekaj cestnih odsekov na Pohorju, asfaltirali cesto na Glažuto, urejamo ceste na Smolniku v smeri Šumika, načrtujemo ureditve odsekov v Logu,

Kako je z dostopnostjo zdravstvenega doma za občane? Gasilska društva izvajajo tudi pomoč prvih posredovalcev. Kako sicer sodelujete, podpirate gasilska društva?

Z delovanjem zdravstvenega doma smo zadovoljni. Pojavljajo se sicer potrebe po dodatnih zdravnikih v Rušah, in to tako po zdravniku medicine dela, prometa in športa kot tudi po zobozdravniku. Imamo koncesionarja fizioterapevta, glede na število prebivalcev bi bil potreben še kakšen. V občino želimo pritegniti še druge zdravstvene dejavnosti, obenem pa pripravljamo projekt za razširitev zdravstvenega doma, kar želimo uresničiti s pomočjo evropskih sredstev.

Lani smo realizirali nakup gasilskega vozila za PGD Ruše, letos bomo investirali v nakup terenskega vozila v PGD Bistrica ob Dravi, v naslednjem letu pa načrtujemo nakup gasilskega vozila še za PGD Smolnik.

Storitev nujne medicinske pomoči opravljajo naši gasilci, ki so se sedaj, po sprostitvi nekaterih ukrepov, vezanih na epidemijo, znova aktivno vključili v prvo posredovanje. S 1. junijem vsa tri prostovoljna gasilska društva znova vstopajo v sistem. Gasilskim društvom sicer občina investicijsko pomaga vsako leto. Lani smo realizirali nakup gasilskega vozila za PGD Ruše, letos bomo investirali v nakup terenskega vozila v PGD Bistrica ob Dravi, v naslednjem letu pa načrtujemo nakup gasilskega vozila še za PGD Smolnik.

V občino ste pripeljali trgovine. Najprej v Bistrico Jager in bankomat, Ruše so dobile Hofer. Se obetajo še kakšne nove trgovine?

Pogovarjamo se o izgradnji trgovskega centra, vsekakor pa želimo, da naselje Smolnik dobi manjšo trgovino. Tudi o tem potekajo pogovori s potencialnimi trgovci.

Kompleks bivše tovarne dušika že leta »deluje po svoje«. Kaj lahko, če sploh kaj, naredi občina? Kakšni so načrti, še posebej z ekološkega vidika? Tam se odlaga veliko različnih materialov.

Gre za cono, kjer imamo na eni strani podjetja, ki delajo zelo dobro, na drugi strani pa tudi podjetja, ki nas kdaj presenetijo s kakšno ne preveč ekološko potezo. Težava je v tem, da občina ni lastnica zemljišč in cest znotraj cone, in zato tudi težko kaj uredi ali sugerira. S posameznimi lastniki cest se pogovarjamo o prenosu le-teh na občino, vendar ti dogovori še niso realizirani. Želimo si, da bi bila ta cona urejena in da bi privabljala še več dobrih podjetij. Znotraj cone imamo veliko odlagališče nenevarnih odpadkov. Z lastnikom tega odlagališča smo v stalnih stikih in pričakujemo sodelovanje tudi z njegove strani. Prav tako smo v stikih z inšpekcijami, ki v coni opravljajo redne in izredne preglede.

Občina bo kmalu začela s praznovanjem občinskega praznika.

Predvsem me veseli to, da se v Sloveniji epidemiološka slika izboljšuje in da nam to omogoča postopno oživitev družbenega in družabnega življenja. Zato smo se odločili, da ob spoštovanju vseh ukrepov in omejitev NIJZ-a izvedemo praznovanje občinskega praznika v podobnem obsegu kot v preteklih letih. Prireditve, zlasti športne in kulturne z vsemi omejitvami, se začnejo 11. junija. Slavnostna seja s podelitvijo priznanj bo 24. junija v športnem parku. Naj povem, da bo priznanje za življenjsko delo posthumno prejela igralka Angelca Jenčič Jankova, ki je v mladosti živela v Rušah in je kraju tudi dala svojevrsten pečat.

KULTURNE IN ŠPORTNE PRIREDITVE OB PRAZNIKU

KULTURA

Petek, 11. junij 2021

19.00 − Koncert Vokalne skupine Florentine
Kraj: Športni park Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Javni zavod Center za mlade Ruše in Občina Ruše

Ponedeljek, 21. junij 2021,

11.00 − Okrogla miza ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije
Fotografska razstava in simbolična zasaditev osamosvojitvene lipe
Kraj: Dijaški dom Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ruše v sodelovanju z Občino Ruše

16.00 − Otvoritev Ulice Ruške čete
Kraj: Ulica Ruške čete Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Občina Ruše

Četrtek, 24. junij 2021

17.00 − Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Ruše
Kraj: Športni park Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Javni zavod Center za mlade Ruše in Občina Ruše

20.00 − Koncert vrhunskega saksofonista Ota Vrhovnika
Kraj: Športni park Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Javni zavod Center za mlade Ruše in Občina Ruše

Sobota, 26. junij 2021

10.00 − Spominska svečanost v poklon padlim Lobničanom (v okviru Praznika Občine Ruše, Dneva borcev in Dneva državnosti)
Kraj: na Apnici
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Združenje borcev za vrednote NOB Ruše v sodelovanju z Javnim zavodom Center za mlade Ruše

ŠPORT

Petek, 11. junij 2021

14.30−18.00 − Dan odprtih vrat gimnastike
Kraj: Gimnastična dvorana Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Športno društvo Ruše

15.00−17.30 − Dan odprtih vrat − odbojka
Kraj: Športna dvorana Ruše
Dogodek je namenjen otrokom od 10 let naprej
Organizator: Športno društvo Ruše

Sobota, 12. junij 2021

10.00−15.00 − Turnir petork v kegljanju
Kraj: Športni park Ruše − kegljišče
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Kegljaški klub Ruše

9.00−15.00 − Dan odprtih vrat športa in rekreacije v Bistrici
(v primeru dežja 13. 06. 2021)
Kraj: Kulturni dom Bistrica ob Dravi
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Športno društvo Bistrica ob Dravi

Nedelja, 13. junij 2021

9.30 − Turnir odbojke na mivki
Kraj: Športni park Ruše − odbojkarsko igrišče
Dogodek je namenjen otrokom od 10 let naprej
Organizator: Športno društvo Ruše

Torek, 15. junij 2021

16.00−19.00 − Ogled treninga rekreativne vadbe in kakovostnega športa
Kraj: Gimnastična dvorana Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Športno društvo Ruše

Sreda, 16. junij 2021

16.00−18.00 − Vpogled v košarkarski trening
Kraj: Športni park Ruše − košarkarsko igrišče
Dogodek je namenjen mladim
Organizator: Košarkarski klub Ruše

17.00 − Občinsko tekmovanje v šahu za najmlajše
Kraj: prostori društva, Falska 15
Dogodek je namenjen otrokom do 15 let
Organizator: Šahovsko društvo Messer Slovenija Ruše

Četrtek, 17. junij 2021

10.00−12.00 − Prvenstvo Bezene v steznem kegljanju
Kraj: Športni park Ruše − kegljišče
Dogodek je namenjen odraslim
Organizator: Športno društvo Bezena

16.00−20.00 − Dan odprtih vrat Shotokan karate-do kluba Športno društvo Ruše in SKIF karate turnir 2021
Kraj: nova telovadnica OŠ Janka Glazerja Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Športno društvo Ruše Shotokan karate-DO

Sobota, 19. junij 2021

10.00−12.00 − Prvenstvo Bezene v steznem kegljanju
Kraj: Športni park Ruše − kegljišče
Dogodek je namenjen odraslim
Organizator: Športno društvo Bezena

9.00−12.00 − Športne igre za otroke
Kraj: Dom krajanov Bezena
Dogodek je namenjen otrokom in mladini
Organizator: Športno društvo Bezena

15.00 − Hitropotezni šahovski turnir za prvaka Občine Ruše
Kraj: prostori društva, Falska 15
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Šahovsko društvo Messer Slovenija Ruše

Nedelja, 20. junij 2021

9.00 − Mladinsko državno prvenstvo v disk golfu 2021
Kraj: Disk golf igrišče na Arehu
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Frizbi zveza Slovenije

Ponedeljek, 21. junij 2021

9.00−11.00 − Predstavitev Šole zdravja
Kraj: Dom krajanov Bezena
Dogodek je namenjen odraslim
Organizator: Športno društvo Bezena

9.00 − Turnir v steznem kegljanju ob občinskem prazniku
Kraj: Športni park Ruše − kegljišče
Dogodek je namenjen upokojencem
Organizator: Društvo upokojencev Ruše

Sobota, 26. junij 2021

10.00 − Ruška plaža
Kraj: Čolnarna pod Športnim parkom Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Javni zavod Center za mlade Ruše

Sreda, 23. junij 2021

18.00 − Prvenstvo Bezene v kegljanju s kroglo na vrvici
Kraj: Dom krajanov Bezena
Dogodek je namenjen odraslim
Organizator: Športno društvo Bezena

8.00 − Planinski pohod na Areh
Kraj: center Ruš−Areh
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Planinsko društvo Ruše