Podjetje Mata Tim iz Hoč v začetku junija začenja z nadgradnjo zbirnega centra. Občane pozivajo, da čimveč odpadkov odpeljejo v zbirni center v Pragerskem.

Občina Rače-Fram obvešča, da od 22. maja zaradi nadgradnje za štiri mesece zapira zbirni center v Račah. Odlaganje kosovnih odpadkov v obstoječem zbirnem centru v Račah je namreč sedaj zelo oteženo zaradi visokih zabojnikov. V okviru nadgradnje centra bodo to težavo rešili s posebno klančino in dvignjenim platojem.

Vrednost del znaša 360 tisoč evrov

Župan Branko Ledinek nam je povedal, da je občina uspela izbrati izvajalca: “Izvajalec nadgradnje je podjetje Mata Tim iz Hoč, pogodbena vrednost znaša 360 tisoč evrov, začetek del pa je predviden 2. junija. Na objavljen razpis so se prijavili trije izvajalci, med katerimi smo izbrali najugodnejšega.”

Izvajalec nadgradnje je podjetje Mata Tim iz Hoč, pogodbena vrednost znaša 360 tisoč evrov, začetek del pa je predviden 2. junija.

Od 22. maja naprej bodo lahko občani občine Rače – Fram odpadke odlagali na odlagališče Cero Pragersko na Travniška ulici. “Za prevzem odpadkov na odlagališču Pragersko, ki je odprto od ponedeljka do petka, od 7. do 17. ure, ob sobotah pa od 7. do 15. ure, sta potrebna potrdilo o vključenosti v sistem odvoza odpadkov in osebni dokument.”