V kletnih prostorih gradu Rače bodo do konca leta uredili sodobno krajevno knjižnico, ki bo delovala kot enota Mariborske knjižnice.

V občini Rače – Fram nimajo javne knjižnice, pač pa koristijo potujočo enoto Mariborske knjižnice – bibliobus, v obeh osnovnih šolah pa delujeta šolski knjižnici. To se bo kmalu spremenilo, saj bodo kletne prostore v gradu Rače preuredili v krajevno knjižnico, ki bo delovala na površini 170 kvadratnih metrov. »Na javni razpis za izbiro izvajalca sta prispeli dve vlogi, izbrali bomo najugodnejšega. Če ne bo težav, bo izvajalec začel deli konec maja, projekt pa bi naj bi zaključen do konca leta. Potrebno bo opraviti več obnovitvenih in rušitvenih del, da bomo iz sedanjih štirih prostorov dobili dva. Ob tem bomo uredili še prostor, ki bo služil za različne kulturne in druge dogodke, sicer pa imamo v gradu tudi promocijsko-degustacijsko sobo, Belo dvorano in še več drugih prostorov za različna druženja in prireditve,« je pojasnil župan Branko Ledinek.

Projekt je ocenjen na 400 do 500 tisoč evrov

Župan Ledinek dodaja, da so že v lanskem letu za nakup knjig preko Mariborske knjižnice namenili 25 tisoč evrov, enaka vsota je rezervirana tudi za letošnje leto.

Več kot 50 tisočakov bomo namenili za knjige, ostalo pa za opremo in gradbena dela. V knjižnici bo potrebna tudi nova zaposlitev, najverjetneje naprej polovična, potem pa se bomo odločali glede na interes.

»Celoten projekt nas bo stal med 400 in 450 tisoč evrov. Sredstva bomo zagotovili iz proračuna. Več kot 50 tisočakov bomo namenili za knjige, ostalo pa za opremo in gradbena dela. V knjižnici bo potrebna tudi nova zaposlitev, najverjetneje naprej polovična, potem pa se bomo odločali glede na interes.”