V Občini Rače-Fram so trenutno v teku številna gradbena in investicijska dela. Do konca leta bodo uredili dve novi kolesarski povezavi, in sicer v naselju Morje ter med Framom in Radizelom.

V Občini Rače-Fram so trenutno v teku številna gradbena in investicijska dela, ki jih nameravajo zaključiti do konca leta.

Omejitve in čas v obdobju šolskih počitnic so izkoristili za dela na prostem in pospešili z deli na komunalni infrastrukturi ter med drugim uredili in sanirali kar nekaj občinskih cest. V  naselju Morje bodo do konca leta uredili še gradnjo ločene kanalizacije za komunalne odpadne vode, v sklopu širitve fekalne kanalizacije pa s soinvestitorji polagajo tudi vodovodno, elektro in telekomunikacijsko omrežje.

Nova kolesarska pot za večjo varnost kolesarjev in pešcev

Trenutno je v teku izgradnja dveh odsekov mešanih površin za pešce in kolesarje v Framu (od semaforiziranega križišča do naselja Radizel) ter v Morju (od Mlinske do Prisojne ulice), v skupni dolžini dveh kilometrov. Gradbena dela zajemajo tako izvedbo mešane površine kot tudi ureditev odvajanja meteornih vod s kanaliziranjem jarkov in delno širitev javne razsvetljave na navedenem območju.

“S tem se bo znatno izboljšala varnost kolesarjev in pešcev v prometu, kar je še kako pomembno. Vrednost obeh odsekov je okoli 450.000 in 430.000 evrov,” je ob tem povedal župan Branko Ledinek. 

Svoj del je primaknila tudi Občina Hoče-Slivnica, ki je speljala nadaljevanje kolesarske poti, s čimer bosta občini še bolj povezani.