Zavod za turizem Maribor in Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor sta skupaj s Turistično skupnostjo Karlovške županije, Trgovsko-gostinsko šolo Karlovac in Gostinsko-turistično šolo Beograd partnerja dvoletnega mednarodnega projekta InnoVET; v njem sodelujejo še podjetja GosTur d.o.o. Maribor, Ferial d.o.o. Karlovac in Ericsson Nikola Tesla d.d.

Glavni cilji projekta so razvoj digitalne podatkovne baze turističnih znamenitosti v sodelovanju z izobraževalnim in lokalnim okoljem (t. i. participativni crowdmapping), izdelava izobraževalnih gradiv ter spodbujanje vključujočega razvoja turizma oz. destinacij.

Ustvariti želijo veliko digitalno bazo turističnih znamenitosti partnerskih destinacij

Ključna izhodišča in izzivi, ki jih s svojimi cilji in pričakovanimi rezultati naslavlja projekt InnoVET, so:

  • neobstoj digitalizirane podatkovne baze turističnih znamenitosti,
  • neizkoriščen potencial sodelovanja z digitalno pismenimi državljani in nezadostno vključujoč razvoj turizma za deležnike izven turističnega sektorja,
  • nezadostna uporaba IT tehnologije v turističnem izobraževanju,
  • izključenost mladih iz načrtovanja in razvoja destinacij.

Željko Fanjak, direktor Turistične skupnosti Karlovške županije, koordinatorja projekta InnoVET: “Ta projekt je za nas pomemben tudi zato, ker bo spodbujal zanimanje srednješolcev za turizem – upamo namreč, da bodo s svojo udeležbo v procesu digitalizacije in zelene tranzicije pozorni tudi na naravne lepote in druge danosti, ki jih vsakodnevno obdajajo in so zanje samoumevne, logične, a so hkrati tudi turistične zanimivosti. Z njihovo pomočjo bomo ustvarili veliko digitalno bazo turističnih znamenitosti partnerskih destinacij.”

InnoVET je projekt financiran iz programa EU Erasmus+, ki ga vodi in koordinira Turistična skupnost Karlovške županije; Zavod za turizem Maribor je nosilec področja komunikacije in diseminacije projekta. Skupna vrednost projekta za obdobje od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2024 je 250.000 EUR.