Letošnja Državna nagrada RS na področju šolstva je bila podeljena ustanoviteljem delovanja dobrodelnega gibanja skupne izobraževalne podporne točke Razlagamo.si: prof. dr. Blažu Zmazku, prof. dr. Alenki Lipovec in doc. dr. Igorju Pesku, ki že več kot 15 let predstavljajo gonilno silo e-učenja v Sloveniji.

Skupina profesorjev mariborske Fakultete za naravslovje in matematiko je s svojim delovanjem aktivno pripomogla k prosto dostopnim i-učbenikom, ki jih za svoje delo potrebujejo učenci in pedagogi, s svojimi izvirnimi znanstvenimi deli s področja učenja prek spleta pa so pomembno prispevali k razvoju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

Pomoč vsem akterjem učnega procesa

Spletna stran Razlagamo.si je tako že od letošnjega marca namenjena medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo. Uporabniki so učenci, dijaki kot tudi učitelji. “Dobitniki nagrade menijo, da je družbeno najpomembnejši vidik podporne točke nastanek prostovoljnega gibanja med študenti, ki z entuziazmom, mladostno zagnanostjo ter zanosom dokazujejo, da že v času študija delujejo v dobro celotne družbe. Vsebinski vidik pa je prosto odprto deljenje gradiv med učitelji, kar spodbuja grajenje profesionalne skupnosti učiteljev, bodočih učiteljev in raziskovalcev,” so ob tej priložnosti zapisali na spletni strani fakultete.

Dobitniki nagrade menijo, da je družbeno najpomembnejši vidik podporne točke nastanek prostovoljnega gibanja med študenti, ki z entuziazmom, mladostno zagnanostjo ter zanosom dokazujejo, da že v času študija delujejo v dobro celotne družbe.

Nagrajenci vsem podpornikom in sodelavcem Razlagamo.si izražajo velik poklon in priznanje za to, kar so in še bodo naredili in s tem veliko pripomogli pri odpravljanju neenakih pogojev učencev in dijakov v obdobju poučevanja na daljavo.

Humanitarno gibanje na državni ravni

Zaradi vseh sodelujočih je ideja Razlagamo.si v zadnjih mesecih prerasla v nacionalno humanitarno gibanje. “Družbi so pokazali, da globoko čutijo svoje učiteljsko poslanstvo. V tako kratkem času so se organizirali v dobro naoljen stroj, ki teče tiho, vedno hitreje, močneje in z velikim zanosom,” še sporočajo s fakultete.

Obenem je potrebno tudi omeniti, da so nagrajeni profesorji celotni finančni del nagrade v višini 6000 € namenili v korist Naravoslovno-matematične fundacije, ki skrbi za podporo izobraževanju.

Obenem je potrebno tudi omeniti, da so nagrajeni profesorji celotni finančni del nagrade v višini 6000 € namenili v korist Naravoslovno-matematične fundacije, ki skrbi za podporo izobraževanju.