Na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu se bo po napovedih v sredo nadaljevala tudi obravnava tožbe, ki jo je proti državi oz. varuhu človekovih pravic vložil dedek dveh dečkov iz Velenja.

Sodne dvorane mariborskega sodišča tudi bo v prihajajočem tednu ne bodo samevale, saj se obeta nekaj odmevnih sodnih obravnav.

V torek, 10. marca bo pred sodnico Petro Umek potekala ena od odškodninskih zadev v višini 440.000 evrov zoper avstrijski Verbund po poplavah Drave leta 2012. V sredo, 11. marca se bo nadaljevalo sojenje slovensko-tajvanski kriminalni združbi v zadevi klicni centri in predobravnavni naroki zoper še dva hrvaška državljana zaradi domnevno spornih poslov Nove KBM na Hrvaškem.

V petek, 13. marca, pa bo nadaljevanje sojenja nekdanjim članom uprav cerkvenih holdingov Zvon zaradi obtožb v zvezi s spornim lastninjenjem Luke Zadar.

Očitki zoper nekdanjo varuhinjo in njenega namestnika

V sredo bo na slovenjgraškem sodišču še nadaljevanje obravnave v tožbi dedka dveh dečkov iz Velenja, ki od države terja 10.000 evrov odškodnine zaradi protipravnega posega varuha človekovih pravic in javno podajanje izjav na novinarski konferenci aprila 2016. Dedek dečkov po mamini strani je namreč tožbo vložil zaradi protipravnega posega varuha človekovih pravic in podajanje izjav na novinarski konferenci 8. aprila 2016, ki jo je sklicala takratna varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Tožnik nekdanji varuhinji in njenemu namestniku Tonetu Dolčiču med drugim očita neresnične trditve in vplivanje na odprte pravne postopke, prekoračitve pooblastil in kršenje ustavnih pravic starim staršem. Na sredinem nadaljevanju obravnave naj bi bila kot priči zaslišana Nussdorferjeva kot Dolčič.