Izvajanje del bo potekalo v treh etapah, začenši na zahodnem delu Lenta med Studenško brvjo in Ribiško ulico, nato pa še v dveh etapah proti vzhodu do Vodnega stolpa.

MO Maribor je meseca maja podpisala pogodbo z izvajalcem del za obnovo nabrežja Drave – Lent. Pogodba vredna 7,7 milijona evrov je bila podpisana s Cestnim podjetjem Ptuj, d. d., od tega je občina 2,4 milijona evrov pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj z mehanizmom Celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Izvajalec bo z gradbeno obrtniškimi deli začel prihodnji teden, predvidoma 12. julija, ko bo začel s pripravljalnimi deli; vsa dela pa mora zaključiti do 30. maja 2023.

Izvajanje del bo potekalo v treh etapah, začenši na zahodnem delu Lenta med Studenško brvjo in Ribiško ulico, nato pa še v dveh etapah proti vzhodu do Vodnega stolpa.

Takšen bo prometni režim v času del

Kot so sporočili iz občine, bo promet zaradi omogočanja hitre izvedbe del na zahodnem delu Lenta zaprt, bo pa urejen obvoz po Koroški cesti in Ribiški ulici. Zapora zahodnega dela Lenta med Studenško brvjo in Ribiško ulico bo potekala predvidoma do oktobra 2022.

Ves čas zapore bo za stanovalce in pravne osebe omogočen dostop (tudi z avtomobili) do garaž, stanovanj in lokalov.

Za stanovalce Lenta, ki imajo v danem trenutku dovolilnice za parkiranje na tem območju (Cona 4), bo MO Maribor v času izvajanja gradbenih del poskrbela na način, da bodo iste dovolilnice za parkiranje veljale za parkirna mesta pod Titovim mostom na vzhodni strani Lenta, na zahodni strani pa bodo stanovalci še naprej lahko parkirali na gramoznem parkirišču med Kopališčem Pristan in Lavričevo ulico. Stanovalci Lenta, ki za parkiranje uporabljajo eno 2 izmed garažnih hiš na tem območju, bodo lahko to storitev nemoteno uporabljali še naprej. Uporaba dosedanje t. i. bele cone na Lentu ne bo več mogoča.

“Po preureditvi bo na območju Lenta vzpostavljen t.i. shared space (promet bo potekal v obeh smereh), parkirišč z belimi conami več ne bo, bo pa tudi po obnovi za vse stanovalce zagotovljeno parkirišče pod Titovim mostom in na lokaciji med Kopališčem Pristan ter Lavričevo ulico. MO Maribor bo prav tako zagotovila električno vozilo Maister, ki bo namenjeno temu delu mesta in bo na voljo predvsem stanovalcem Lenta,” so pojasnil na občini.

V času izvedbe del bo urejena gradbiščna pisarna, kjer bodo pristojni občanom z veseljem pomagali z vsemi informacijami. O vseh nadaljnjih zaporah in podrobnostih projekta vas bomo obveščali sproti.