V Mariboru bodo še ta mesec začeli s prenovo skate parka, ki ga športni navdušenci zahtevajo že dlje časa. Izbrani izvajalec del je bil ta teden uveden v delo.

Skate park, ki se nahaja ob Pekrskem potoku v mestni četrti Nova vas in je v sedanji obliki močno dotrajan, bo prenovilo podjetje Lesnina MG oprema. “S primernim, posodobljenim parkom se bodo lahko organizirale šole različnih urbanih športov ter medregionalna in mednarodna tekmovanja v okviru priznanih mednarodnih organizacij,” je ob podpisu pogodbe z izvajalcem novembra lani povedal takratni župan Andrej Fištravec.

Novi skate park naj bi bil po površini največji v Sloveniji in naj bi zadostil merilom izvedbe mednarodnih tekmovanj. Sestavljala ga bosta rolkarski poligon in društveni objekt s ploščadjo, kjer bosta možna gostinska dejavnost in skladiščenje opreme. Idejna zasnova je delo podjetja Arhiteza.

Projekt je ocenjen na 587.000 evrov, ki so po navedbah občinskih služb že zagotovljena v občinskem proračunu.

Načrtovana tudi ureditev park ob Pekrskem potoku

V prihodnje je načrtovana tudi ureditev parka ob Pekrskem potoku. V ta namen so s pomočjo Društva arhitektov Maribor izvedli javni natečaj in kot najboljšo med štirimi prispelimi ocenili rešitev, ki so jo pripravili Matej Kučina, Aleš Mlakar in Uroš Razpet s sodelavci. Naslednja faza je izdelava podrobnejšega načrta za izvedbo parka, ki naj bi vključevala tudi pripombe javnosti.

 

Preureditev Pekrskega potoka v park je po navedbah samoorganiziranih četrtnih skupnosti Nova vas in Radvanje priložnost, da Pekrski potok zopet zaživi. Dosedanji posegi so namreč nekoč vijugast potok spremenili v regulacijski kanal, košenje brežin pa zdesetkalo življenje v in ob njem.