V Dupleku pozivajo prostovoljce, da pomagajo pri varstvu otrok in izvajanju pouka na daljavo.

Vlada je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi določila, da se bo od 9. novembra dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.  Občina Duplek in tamkajšnja civilna zaščita zato pozivata vse zdrave občanke in občane, da se aktivno vključijo v naloge pri izvajanju pomoči in ukrepov ob epidemiji koronavirusa na območju občine Duplek.

Vse, ki bi želeli pomagati prosijo, da se javite na telefonsko številko 031 654 444 ali na mail: obcina.duplek@duplek.si.

Kaj je potrebno navesti ob prijavi?

Ob prijavi navedite vaše ime in priimek, naslov, kontaktno številko, možnost lastnega prevoza, časovni okvir, kdaj ste na voljo za pomoč pri varstvu otrok in nudenju pomoči učencem ob izvajanju šolskih obveznosti pri delu na daljavo, da bodo učenci ostali aktivni pri šolskem delu, saj je to pogoj za njihov uspešen napredek.

Prostovoljci naj bodo zdravi polnoletni občani, mobilni in brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi ter v zadnjih 14 dneh niso bili v neposrednem stiku z okuženimi.

Prostovoljci naj bodo zdravi polnoletni občani, mobilni in brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi ter v zadnjih 14 dneh niso bili v neposrednem stiku z okuženimi.

Vaše podatke bomo evidentirali, vas uvrstili na listo prostovoljcev in vas kontaktirali. Za pomoč vas bomo prosili le v primeru, da bi prišlo do razmer, ki bi narekovale vključitev dodatne pomoči, še sporočajo iz občinske uprave v Dupleku.