Mestna občina Maribor se je odzvala na naš članek o južni obvoznici in zatrjuje, da z Ministrstvom za infrastrukturo sodeluje zelo korektno.

V prispevku z naslovom »Država želi nadaljevati z južno obvoznico, a mariborska občina še nima denarja«, ki je bil 9.9. 2017 objavljen na spletni strani portala www.maribor24.si so zapisane naslednje napačne navedbe, so sporočili iz MOM.

V članku oziroma v citatu državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Jureta Lebna je navedeno, »“Pri nekaterih projektih smo se odločili za sporazume med državo in občino, ampak občina na svoji strani ni zagotovila pravih sredstev v svojem proračunu. Celotna investicija v treh etapah je vredna 112 milijonv evrov. Prva faza (Streliška-Kardeljeva) je ocenjena na 25 milijonov evrov, sofinancerski sporazum z MOM je že sklenjen, a spet smo prišlo do nekih izzivov, kjer v proračunu same občine tega denarja za sodelovanje ni zagotovljenega,” je pojasnil Leben. Mariborska občina bi pri tem morala prispevati okoli 17 milijonov evrov.

Prva faza projekta je res ocenjena na 25 milijona evrov, neresnična pa je navedba, da je delež mariborske občine 17 milijonov. Res je, da je projekt razdeljen na tri faze in da je sofinancerska pogodba za prvo fazo že podpisana. Vendar je finančni delež mariborske občine v prvi fazi 2.2 milijona EUR, s podpisanim sofinancerskim sporazumom pa tudi zavezujoč za proračun Mestne občine Maribor. MO Maribor bo plačevala svoj del računov, ko bodo prišle situacije za plačilo. Sodeč po izjavah, da bi naj bila 1. faza (Lackova-Kardeljeva) izvedena do konca leta 2020, to pomeni, da bodo računi v glavnem prihajali v obdobju 2019-2020 in bomo takrat morali imeti naš del sredstva v proračunu MO Maribor, sedaj pa imamo komaj proračuna 2017 in 2018. Trenutno je projekt Lackova – Kardeljeva v fazi odkupa treh objektov, kar opravlja DRSI, ko bodo objekti odkupljeni, bo lahko DRSI zaprosila za gradbeno dovoljenje in nato MO Maribor prične z deli. To so dela, ki se bodo predvidevala v proračunih 2019 in 2020, pričakujemo pa v kratkem tudi »terminski plan izvedbe«, ki nam bo v pomoč pri pripravi plana plačil iz proračuna MO Maribor.

Trditev, da mora občina Maribor prispevati okoli 17 mio EUR  ni skladna z izvedbenim planom, saj je izvajanje posameznih projektov razdelano v več faz, za 2. in 3. fazo Zahodne obvoznice-Južni del pa razreza stroškov še sploh nismo prejeli. Ko jih bomo, jih bomo lahko primerno umestili v proračun.

Po zaključeni prvi fazi, sledi nadaljevanje od Kardeljeve do Tržaške pa je v domeni države oziroma je bil 13.4.2017 na Vladi RS sprejet Sklep o pripravi Državnega prostorskega načrta (DPN) za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor in prav tako Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo DPN. Izvedbo tega dela  naloge financira in vodi v celoti država, ne MO Maribor. Mariborska občina tako še ni niti prejeli predloga sofinanciranja 2. in 3. faze Zahodne obvoznice-Južni del, ker del tega dela leži tudi v sosednji občini Hoče-Slivnica. Ker še tudi ni znana vrednost tega odseka, obstaja samo ocena projektne vrednosti  iz leta 2011 na osnovi PIZ v višini 112 mio EUR brez razreza posameznih faz.

Prav tako demantiramo nadaljnje izjave: »Ob tem spodbujam samo občino, da se bolj aktivno vključi v te procese, da zagotovi denar v občinskem proračunu. Če pa se zavedajo, da nekaterih finančnih sredstev ne bodo mogli zagotoviti, pa naj to povedo vnaprej, zato da se lahko potem kot država osredotočimo na neke druge prioritete, ne pa čakali na občino, ki svojih obveznosti ne bi izpolnila«.

Izjava je v neskladju z izjavami, ki jih je izrekel Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič ob nedavnem obisku v Mariboru, 8.9.2017. Z županom Mestne občine Maribor dr. Andrejem Fištravcem sta predstavnikom medijem podala izjavo v kateri je minister Gašperšič povedal: »Današnji dan sva z županom namenila pregledu infrastrukturnih projektov, ki so vključeni v dogovore med občino in ministrstvom. Pregledala sva realizacijo ključnih projektov in na podlagi današnjega sestanka sem pomirjen, da projekti tečejo v skladu z načrtovanimi časovnicami.« Glede na to, da na srečanju ni bilo izraženih nobenih zaskrbljenosti glede statusa kateregakoli infrastrukturnega projekta pri katerem mariborska občina sodeluje z infrastrukturnim ministrstvom, je izjava povsem nekorektna in zavajajoča. Mestna občina Maribor se dosledno drži vseh dogovorov, ki so sklenjeni s partnerji in deležniki, južna obvoznica je projekt, ki se ga v Mariboru čaka že desetletja in je takšna diskreditacija in subtilno nakazovanje na neodgovorno in brezskrbno ravnanje vodstva občine skrajno neprimerno.

MO Maribor z Ministrstvom za infrastrukturo sodeluje zelo korektno, kar je vidno in očitno na podlagi števila projektov, ki tečejo nemoteno dalje. Ministrstvo za infrastrukturo je izjemno zavzeto za čimprejšnji polni zagon in zagotovitev vseh pogojev za delovanje Letališča Maribor. S tem namenom tudi obljubljajo, da bo še do spomladi prihodnje leto sprejet državni prostorski načrt za podaljšanje letališke steze – tako bodo omogočeni tudi medkontinentalni leti. Prav tako so obljubili, da bodo ponovno preučili pobudo mariborske občine za izvzem dela mariborske hitre ceste iz vinjetnega sistema.

.

S spoštovanjem,

Urška Korošec

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Maribor