Na ekoloških otokih, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadne embalaže, papirja in stekla, vse več odpadkov, ki tja ne sodijo.

V poletnem času je moč zaznati povečano število kršitev Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor.

Prikaz poostrenega nadzora bo v ponedeljek

Iz občinske službe za odnose z javnostmi sporočajo, da se na ekoloških otokih pojavlja vse več odpadkov, ki tja ne sodijo. »Medobčinski inšpektorat Maribor bo skupaj s podjetjem Snaga izvajal poostren nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov. Prikaz poostrenega nadzora nad ločenim zbiranjem odpadkov bo v ponedeljek, 15. julija, ob 10. uri na lokaciji ekološkega otoka v Ulici kragujevških žrtev na Teznu (pri dimniku),« so zapisali.

Tudi kosovni, celo gradbeni odpadki

Na ekoloških otokih, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadne embalaže, papirja in stekla, se namreč pojavlja vse več odpadkov, ki tja ne sodijo. »Gre predvsem za komunalne odpadke, pogosto tudi kosovne, celo gradbene odpadke. Poostren nadzor, ki bo potekal s sistematičnim preverjanjem ločevanja in odlaganja odpadkov na ekoloških otokih, bo nad ločenim zbiranjem odpadkov,« dodajajo.

Za kršitelje predpisane globe

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor natančno določa prepovedi. »Za prekrške uporabnikov storitev te gospodarske javne službe so predpisane globe v višini 1.000 evrov za pravno osebo, 800 za samostojnega podjetnika posameznika, 500 evrov za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ter 100 evrov za posameznika,« so zaključili.