Imate poslovno idejo, pa ne veste, kako natanko bi se je lotili? Do 17. februarja se lahko prijavite na javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive.

PONI, 4. skupina

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj objavila 5. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. Kandidati lahko prijavo za vključitev v program oddajo do 17. februarja 2022. 27. januarja ter 10. februarja ob 10.00 pa bosta potekala tudi spletna informativna dneva, kjer bodo kandidati lahko pridobili vse informacije o projektu in vključitvi v program. Kandidati, ki bi se želeli udeležiti informativnega dne, posredujejo prijavo za informativni dan na e-naslov: poni@rra-podravje.si.

Projekt udeležencem ponuja 4-mesečno redno zaposlitev

Projekt udeležencem ponuja 4-mesečno redno zaposlitev, v okviru katere bodo celostno razvijali svoje podjetniške ideje, se udeleževali uporabnih individualnih in skupinskih podjetniških usposabljanj ter ob podpori izkušenih mentorjev in zunanjih strokovnjakov razvili in dopolnili podjetniško idejo, izdelali poslovni model ter se seznanili z različnimi vidiki podjetništva. Skozi usposabljanje pa se bodo zagotovo vzpostavili novi poslovni stiki, sodelovanja in prijateljstva.

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, v okviru katerih bodo udeleženci podjetniškega usposabljanja realizirali svoje podjetniške ideje. Do sedaj je svojo podjetniško idejo v okviru programa realizirala skoraj polovica udeležencev.

Jelena Vuković Marin: Prijava na program PONI je bila zame najboljša odločitev za začetek samostojne poslovne poti

Jelena Vuković Marin je bila udeleženka v 2. skupini PONI Podravje. Jelena oblikuje in izdeluje mednarodno nagrajene otroške copatke iz certficiranega naravno strojenega usnja, ki so tudi certificirani in primerni za alergike, ter spodbujajo naraven razvoj stopala in so všeč tako otrokom kot staršem. Povedala je, da je bila prijava na program PONI zanjo najboljša odločitev za začetek samostojne poslovne poti. Čeprav je ponudnikov usnjenih izdelkov v Sloveniji vse manj, se na trgu vedno lahko najdejo kupci, ki cenijo slovenski dizajn, ročno delo in izdelke z zgodbo. Program ponuja veliko osnovnega strokovnega znanja, ki se mogoče na čase zdi suhoparno, ampak so pridobljena znanja v okviru programa prej ali slej koristna v okviru samostojne poslovne poti.

Pogoji za vključitev v program so:
– Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.
– Kandidat mora imeti stalno ali začasni prebivališče v eni izmed občin Podravske regije.
– Kandidat še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva.
– Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
– Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:
– Izpolnjen prijavni obrazec,
– Življenjepis,
– Fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– Izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (ZPIZ),
– Fotokopijo dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.

Vsi, ki bi želel uresničiti svojo podjetniško idejo, pa vam primanjkuje znanja ter podpore, da bi pričeli svojo podjetniško pot, vabljeni, da se prijavite. Javni poziv in obrazce najdete na spletni strani: www.rra-podravje.si.

Dodatne informacije:

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor
T: 02 333 13 00
E: poni@rra-podravje.si

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
T: 02 748 02 50
E: poni@bistra.si