V predlogu mestnega odloka bi Pogrebno podjetje Maribor prevzelo tudi upravljanje preostalih pokopališč na obrobju mesta, ki jih sedaj (še) upravljajo krajevne skupnosti.

Novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je bil sprejet v letu 2016, je naložil občinam, da morajo urediti Odloke o pokopališkem redu v posameznih mestnih občinah. Omenjen zakon določa, da pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, poleg tega tudi prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter nato samo izvedbo pogreba. Občine bi tako morale z Odlokom podrobnejše določiti izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. V Mestni občini Maribor do tega v treh letih ni prišlo. Samo v času županovanja Saša Arsenoviča so o predlogu želeli razpravljati dvakrat, a je bila nato točka umaknjena z dnevnega reda seje mestnega sveta.

V Mariboru skupno na voljo več kot 27 tisoč pokopnih mest

Na območju Mestne občine Maribor, poleg glavnih dveh pokopališč na Pobrežju in Dobravi, beležimo še pokopališča v Malečniku, Razvanju, Limbušu, Kamnici, na Urbanu in na Gaju nad Mariborom. Vseh osem pokopališč ima skupaj 27.616 pokopnih mest, večino Pobrežje, kjer je 18.285 mest, sledi Dobrava s 5.314 mesti. Najmanj, le nekaj čez 100, pa jih beležijo na Urbanu in na Gaju nad Mariborom.

FOTO: maribor.si

FOTO: maribor.si

Pogrebno podjetje Maribor trenutno v skladu s koncesijo upravlja s pokopališči Pobrežje in Dobrava, za preostala skrbijo drugi po dogovoru s krajevnimi skupnostmi. V predlogu Odloka bi Pogrebno podjetje Maribor prevzelo tudi upravljanje preostalih pokopališč. Mnenja so različna, nekateri pobudo podpirajo, spet drugi v njej vidijo le okoriščanje slednjih.

 »Obljubili so več pristojnosti, sedaj počnejo obratno«

Majhno pokopališče na Gaju nad Mariborom – KS Bresternica-Gaj.

»Mi imamo zelo majhno pokopališče in posledično zelo malo prihodkov, tako da nam ni tako pomembno kdo bo to dejavnost upravljal. Ni mi pa vseeno, ker krajevne skupnosti izgubljajo primat. Jemlje se jim malo po malo, čeprav so obljubili, da bodo dali več pristojnosti, sedaj počnejo ravno obratno,« nam je dejal predsednik Krajevne skupnosti Bresternica-Gaj Primož Hedl in dodal, da jim ni težko voditi tamkajšnjega pokopališča, verjame pa, da je morda drugačna situacija pri tistih, kjer so pokopališča  veliko večja, posledično pa večji tudi prihodek.

Največji prihodek beležijo v Kamnici, stroški na Dobravi in Pobrežju znatno presegajo prihodek

V povprečju znašajo stroški upravljanja pokopališča 25,45 evrov na pokopno mesto. »Izredno nizki stroški upravljanja so na pokopališču Kamnica, ki znašajo 12,20 evrov na pokopno mesto in ravno nasprotno, najvišji na pokopališču Dobrava s 39,70 evri na pokopno mesto,« so na občini zapisali v predlogu za obravnavo na aprilski redni seji mestnega sveta.

Cene grobnin so trenutno za vsako izmed naštetih pokopališč različne, saj upravljalec določa tako ceno kot osnovne mere grobov. »Med uspešnimi upravljalci se pojavlja KS Kamnica, ki skrbi za pokopališče Kamnica. Prihodki iz naslova grobnin v vsakem opazovane letu presegajo nastale stroške,« so še zapisali na občini in dodali, da se minimalna izguba beleži na pokopališču Razvanje, stroški pokopališča Pobrežje in Dobrava pa znatno presegata prihodke.

Za nekatera pokopališča podatki o stroških in prihodkih niso na voljo.

Mestna občina Maribor: »Cilj priprave ocene grobnine je poenotiti cene grobnin na celotnem območju mestne občine. Kot smo že ugotavljali nekatera pokopališča uspešno pokrivajo nastale stroške, medtem ko pri drugih nastaja izguba«.«.

V Malečniku so se ideji uprli: »Ne bomo odnehali«

»Namen občine je, da bi nam pokopališče odvzeli in da bi ga upravljalo Pogrebno podjetje Maribor. Mi smo se temu absolutno uprli. Ni skrivnost, da je bil namen javne uprave, da bi ukinili krajevne skupnosti in mestne četrti. S tem, ko bi nam vzeli pokopališče, bi nas tako razvrednotili, da ne bi imelo več nobenega pomena. Mi z našim izvajalcem vzorno skrbimo, da to pokopališče funkcionira,« nam je razočaran dejal Jože Škof, predsednik KS Malečnik-Ruperče.

»Zakaj posegamo v stvari, ki funkcionirajo? To sem povedal že nekdanjemu županu Andreju Fištravcu. A nato so se ponovno začela lobiranja in ni bilo ne konca ne kraja,« Jože Škof.

Žarne niše na pokopališču v Malečniku.

Škof je dejal, da v njihovi KS zagotovo ne mislijo odnehati: »Če se bo to kaj napovedujejo zgodilo, bomo zahtevali zbor krajanov, to bo pa zagotovo pereč problem za tiste, ki to hočejo početi. V kraju ima skoraj vsak na pokopališču tako rekoč drugi dom, zato sem prepričan, da bi se temu množično uprli.« Prepričan je namreč v to, da se bi v primeru, če bi upravljanje prevzelo pogrebno podjetje, drastično zvišale cene.

»To ne pije vode. Pokopališče bomo obdržali. Kot krajani se bomo absolutno uprli. Zanima me kaj se bo zgodilo na naslednji seji, ko bo predlog obravnavan. Konec je rubljenja denarja,« je še dejal ob koncu.