Odhajanje najperspektivnejših dijakov v tujino je ena večjih težav, s katerimi se srečujejo na Univerzi v Mariboru. Inovativna štipendijska shema, ki predstavlja sodelovanje med akademsko in gospodarsko sfero, se zdi idealna rešitev tovrstnih težav.

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru so s podpisom inovativne štipendijske sheme podelili prvi dve štipendije podjetja Lek nadarjenima študentoma.

Štipendijska shema predstavlja veliko novost v slovenskem prostoru in postavlja vzorčni primer sodelovanja med akademsko in gospodarsko sfero, hkrati pa želi preprečiti beg možganov nadarjenih mladih v tujino.

Uporabna znanja že med študijem

Na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo so naslovili izzive slovenskega visokošolskega prostora, kot so odhod najperspektivnejših dijakov v tujino ter neprilagojeno štipendije in skozi inovativno štipendijsko shemo ponudili rešitve. Cilj navedenih aktivnosti je še pred zaposlitvijo opremiti štipendista z aplikativnimi znanji ter ga seznaniti z delovnimi procesi posameznega podjetja, v tem primeru Leka ter tako mladim že na začetku študijske poti ponuditi priložnosti dodatnega izobraževanja v delovnem okolju mednarodno priznanega farmacevtskega podjetja.

Novartis naj bo zgled

Prof. dr. Urban Bren, prorektor Univerze v Mariboru za prenos znanja je ob podpisu dejal: ”Inovativna štipendijska shema predstavlja pilotni projekt podjetja Novartis ter Univerze v Mariboru, s katerim želimo na študij v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pritegniti najbolj talentirane dijake zaključnih letnikov ter jim že tekom visokošolskega izobraževanja približati razvojne izzive ter korporativno kulturo štipenditorja. Ker prav odlično izobraženi in visoko motivirani kadri predstavljajo največji srednjeročni izziv slovenskega gospodarstva, upamo, da bodo Novartisovemu zgledu kmalu sledila še druga podjetja.”

Ker prav odlično izobraženi in visoko motivirani kadri predstavljajo največji srednjeročni izziv slovenskega gospodarstva, upamo, da bodo Novartisovemu zgledu kmalu sledila še druga podjetja.

Zadovoljstvo, da se je pilotni projekt inovativne štipendijske sheme začel prav na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, je izrazil tudi dekan prof. dr. Zdravko Kravanja: “S postavljeno štipendijsko shemo smo začrtali novo dolgoročno perspektivo sodelovanja med podjetjem Novartis in Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Štipendiranje in mentoriranje najuspešnejših študentov s strani Novartisa bo štipendistom osmišljalo njihov študij in pridobivanje kompetenc, podjetju s kreativno kadrovsko politiko omogočalo pridobivanje vrhunskih kemikov in kemijskih inženirjev, magistrov in doktorjev znanosti, obojnim – fakulteti in podjetju pa omogočalo dodatno sodelovanje na pedagoškem, raziskovalnem in razvojnem področju preko aktivnega vključevanja mreže študentov in diplomantov pravkar vzpostavljene štipendijske sheme.”

Priprava na prelomne korake

Direktor lendavskega obrata dr. Simon Rečnik je ob podpisu sporazuma povedal: ‘‘Verjamemo, da lahko študente z aktivnim vključevanjem že med študijem pripravimo na enega izmed naslednjih prelomnih življenjskih korakov – prvo zaposlitev. Obrat v Lendavi v zadnjem desetletju doživlja izjemen preboj…. Z odličnim delom in inovativno štipendijsko shemo želimo mlade iz naše regije in širše privabiti v naš mlad kolektiv. Ponujamo odlično karierno pot v kljunu Slovenije, v Prekmurju, kjer je čisto blizu njih vrhunsko farmacevtsko mednarodno okolje z industrijo 4.0.”

Prodekan za razvojno dejavnost na FKKT UM, izr. prof. dr. Matjaž Finšgar je izpostavil:
»Štipendistoma je omogočeno zelo dobro izobraževanje na naši fakulteti in edinstvena možnost pridobitve dodatnih praktičnih izkušenj v podjetju Novartis. Prav tako bosta štipendista imela možnost uporabe vrhunske raziskovalne opreme, s katero se je fakulteta v zadnjem času opremila in je edinstvena v tem delu Evrope. Slednje jima bo služilo za reševanje realnih problemov v industriji. Na ta način se bosta fakulteta in podjetje Novartis še bolj intenzivno povezala.«
Seveda pa sta bila nad sodelovanjem navdušena tudi prejemnika štipendij.