Zaradi obnove ceste in dograditve pločnika za pešce bo za ves pomet popolnoma zaprto vozišče v Trčovi.

Iz Nigrada bo v času od 28. 3. 2019 do 30. 6. 2019 zaradi obnove ceste in dograditve hodnika za pešce skozi naselje Trčova IVa za ves promet popolnoma zaprto vozišče Trčove od št. 160–176, kot je prikazano na spodnjem ortofoto posnetku.

Liniji speljani po nadomestni trasi

Obvoz bo urejen. V času zapore bosta liniji mestnega potniškega prometa v Mariboru št. 10 Malečnik–Metava in 20 Grušova speljani po nadomestni trasi, prav tako pa ne bodo v uporabi nekatera obstoječa avtobusna postajališča. Vse informacije o začasno spremenjenem poteku omenjenih avtobusnih linij bodo potnikom pravočasno na razpolago na spletni strani podjetja Marprom. Odvozi smeti bodo potekali nemoteno.