V SD Maribor so na župana naslovili pobudo, da se preuči možnost znižanje plačila komunalnih storitev, kot so pitna voda, odvoz odpadkov, odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Socialni demokrati Maribor so na župana naslovili pobudo, da se preuči možnost znižanje plačila komunalnih storitev (pitna voda, odvoz odpadkov, odvajanje in čiščenje odpadne vode), ki jih kot javno gospodarsko službo izvajajo podjetja Mariborski vodovod, Nigrad in Snaga za čas trajanja epidemije.

Ukrep naj velja od 01. 03. 2020 do 31. 06. 2020 oziroma do konca razmer zaradi epidemije z možnostjo podaljšanja glede na potek recesije.

Lajšanje recesije in stanja občank in občanov

»Strokovne službe MO in navedena komunalna podjetja naj preučijo obstoječe predpise in zakonodajo,« so zapisali in v obrazložitvi dodali: »V luči nastale situacije zaradi epidemije koronavirusa in recesije, katera nas posledično prizadeva predlagamo, da se gospodinjstvom in gospodarstvu znižajo komunalne storitve glede na svoje zmožnosti. Mestna občina bo lahko in bo morala ukrepati še na marsikaterem področju in kumulativno je tisto, kar bo imelo primerno, dovoljšnjo težo. Ta pobuda predstavlja enega izmed omenjenih potrebnih gradnikov za lajšanje recesije in stanja občank in občanov.«